Enige nieuwe bladmuziek

Klik hier om dit artikel te bestellen

Text Example

advertentieCor van Dijk – Psalmvariaties deel 1. Psalm 5, 55, 56. 14 blz. gen. CAN235 € 8,95Henk Dubbink – Kerstsuite. Komt allen tezamen; Nu zijt wellekome; Ik kniel aan Uwe kribbe neer; Dit is de dag die God ons schenkt; Looft God, gij christenen, maakt Hem groot; Eer zij God in onze dagen. 20 blz. gen. CAN232 € 9,95

Kerstmuziek voor orgel. In Bethlehems stal (Jan Peter Teeuw); Er is een roos ontloken (Margriet van den Berg); Komt allen tezamen (Marco den Toom); Psalm 132 (Marco den Toom); ’t Was nacht in Bethlehems dreven (Cor van Dijk); Eeuwen geleden (Cor van Dijk); Eer zij God in onze dagen (Evert van de Veen); Heerlijk klonk het lied der eng’len (Evert van de Veen); Kerstsonate (Gerrit Jan van de Werfhorst); De Lofzang van Maria (Teus Dorresteijn); Hoor, de eng’len zingen d’eer (Marc de Leeuw); Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (Marc de Leeuw); Nu daagt het in het oosten (Dick Slagman). 47 blz. gen. CAN230 € 14,45

Klik hier om dit artikel te bestellen

Nico de Mes – Als de avond daalt op stad en land. Liedfantasie ‘Stilte over alle landen’; Zeven variaties ‘Ik ga slapen, ik ben moe’; Andantino ‘Blijf bij mij Heer’. 13 blz. gen. CAN231 € 8,95

Klik hier om dit artikel te bestellen

Dick Slagman – Kerstklanken. Stille nacht; Vol van pracht; Hoor, de eng’len zingen d’ eer; Gloria in excelsis Deo. 15 blz. gen. CAN233 € 8,95

Klik hier om dit artikel te bestellen