Friese Orgelkrant 2012 gepresenteerd

Text Example

advertentieOp zaterdag 31 maart werd tijdens de voorjaarsexcursie van Stichting Organum Frisicum het eerste exemplaar van de Friese Orgelkrant 2012 uitgereikt aan burgemeester Fred Veenstra van de gemeente Franekeradeel.

De orgelagenda is een uitgave van de Stichting Organum Frisicum en bevat naast een agenda voor concerten en evenementen in Friesland ook artikelen over orgels en orgelgerelateerde onderwerpen. De krant is verkrijgbaar via www.organumfrisicum.nl

Burgemeester Veenstra, zelf een verwoed orgelspeler, ontving in de Sixtuskerk in Sexbierum het eerste exemplaar van de krant uit handen van voorzitter van de stichting, Otto Roelofsen.

Zo’n 150 belangstellenden uit heel Nederland namen afgelopen zaterdag deel aan de excursie die naast Sexbierum ook de kerken en orgels van Tzummarum, Wijnaldum en de Grote Kerk van Harlingen aandeed.

© 2012 www.orgelnieuws.nl

© 2012 fotografie: Stichting Organum Frisicum