Gaten vullen bij Organum Frisicum!

Text Example

advertentieWie op 8 september tijdens de Nationale Orgeldag / Open Monumentendag op Friese orgels wil spelen kan zich nog aanmelden bij Stichting Organum Frisicum.

De eerste termijn voor inschrijving was al verstreken, maar omdat er nog orgels zijn waar speelruimte is, heeft het bestuur van Organum Frisicum besloten om een tweede belronde te organiseren voor nieuwe deelnemers.

Op de website www.organumfrisicum.nl is vanaf donderdag 28 juni onder het menu -> evenementen -> nationale orgeldag het rooster te vinden van orgels waar nog speelruimte is deze dag. Wie de gaatjes in het rooster wil vullen kan contact opnemen met de secretaris van de stichting, Ad Fahner, om een afspraak te maken. Hij is daarvoor bereikbaar op dinsdag 3 juli van 16.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur op telefoonnummer (058) 212 78 74.

Deelnamekosten bedragen € 15,00. Dit bedrag kan men overmaken op postbankrekening 2377793 ten name van St. Org. Frisicum te Veenwouden onder vermelding van: Nationale Orgeldag.

Foto: Bakker & Timmenga-orgel (1883) in Aldtsjerk/Oudkerk

© 2007 www.orgelnieuws.nl

© foto: Ad Fahner