Geerten Liefting wint Hinsz Compositie Concours 2013

Text Example

advertentieGeerten Liefting wint Hinsz Compositie Concours 2013 – Te Deum Laudamusprijs voor Dirk Zwart | De vijfde editie van het Hinsz Compositie Concours Kampen is gewonnen door Geerten Liefting. De jury, bestaande uit Klaas Stok, Hanna Rijken, Gerben Mourik en Ad Wammes, kende de Te Deum Laudamusprijs –voor de beste liturgische compositie- toe aan Dirk Zwart. De publiekprijs ging naar Halbe de Jong.

Aan de deelnemers was gevraagd, een stuk te componeren voor koor en orgel, waarbij de woorden uit Jesaja 49: 18-19 het vertrekpunt vormden: “Blijf niet staan bij wat eertijds gebeurd is, laat het verleden nu rusten. Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een wed door de woestijn, maak rivieren in de wildernis”. Ter inspiratie had dichter-predikant Sytze de Vries bij deze tekst ook een gedicht gemaakt, getiteld “Je moet het zien”.

Veertien inzendingen kreeg de jury te beoordelen; vijf daarvan werden genomineerd en kwamen tijdens de finale tot klinken. Dat het Nederlands Kamerkoor de koorpartijen voor haar rekening nam, gaf aan de finale een wel heel speciaal tintje! Een betere vertolking konden de componisten zich niet wensen. Dirigent was deze keer Frank Hameleers.

Tijdens de finale wisten de aanwezigen wel wie er aan het orgel zat, maar niet wie de componist was van het uitgevoerde werk. Slechts één componist speelde z’n eigen stuk: dat was Johan Haaksma, die in 2007 de tweede prijs won in Kampen. Deze keer behoorde hij niet tot de kanshebbers, daarvoor miste zijn “Ne Memineritis” de zeggingskracht, al zaten er zeker fraaie momenten in.

Bijzonder was de inzending “miBavel” van Jaap Cramer, die in 2011 ook finalist was bij het Hinsz Concours. MiBavel is Hebreeuws voor “uit Babel” en gaat over de Babylonische spraakverwarring. Inderdaad klinken meerdere talen door elkaar, meerdere maatsoorten, meerdere muziekstijlen, zelfs meerdere spiritualiteiten. Complex, gedurfd, zeker origineel.

Puur op basis van de gegeven Bijbeltekst componeerde Dirk Zwart zijn “Blijf niet staan”, een compact en welluidend stuk waarvan de orgelpartij invloeden uit de minimal music vertoont. Goed geschreven voor het koor, qua moeilijkheidsgraad waarschijnlijk het minst veeleisende stuk voor de koorzangers en daardoor ook haalbaar voor amateurkoren. Het gedicht van Sytze de Vries werd door de dichter zelf gedeclameerd, als ad libitum-onderdeel van de compositie: het kán ook zonder declamatie. Harmen Trimp vertolkte de orgelpartij vlekkeloos.Terecht werd de Te Deum Laudamusprijs aan Zwart toegekend, en ’t zou me niet hebben verwonderd als Zwart ook de publieksprijs had gekregen. Die ging echter naar Halbe de Jong, de man die naast z’n muzikale activiteiten ook nog eindredacteur is van de Snoecks! Zijn “Ecce ego facio nova” bevatte prachtige samenklanken, mooi gekleurde akkoorden, maar de muzikale spanningsboog bleef wat kort.

En dat was precies waar het winnende “Renovatio Mundi” van Geerten Liefting zo sterk in was: de lange adem. Met een duur van dertien minuten was het verreweg het langste stuk in de finale, maar het boeide van begin tot eind. Zeer goed geschreven voor het orgel, kleurrijk maar ook verfrissend, muziek die de aandacht gevangen hield en die het waard is vaker te worden uitgevoerd. De moeilijkheidsgraad ligt echter nogal hoog, voor de meeste amateurkoren zal dit geen haalbare kaart zijn. En ook de orgelpartij stelt hoge eisen, maar daar had Cees-Willem van Vliet geen moeite mee.

Een mooie evenement, voortreffelijk georganiseerd. Dat belooft wat voor 2017, als de Hanzedagen in Kampen worden gehouden en het Hinszconcours deel gaat uitmaken van een internationaal programma! [DICK SANDERMAN]

© 2013 www.orgelnieuws.nl

© 2013 fotografie Dick Sanderman