Geheimen orgelwind ontrafeld

Text Example

advertentieGeheimen orgelwind ontrafeld – Dat gebeurt tijdens een workshop ‘Orgelwind’ van het Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) op 30 en 31 mei 2008 te Stuttgart.

Speciaal voor orgelbouwers en –adviseurs organiseert de Afdeling Muzikale Akoestiek van dit Fraunhofer-Instituut (de Duitse evenknie van TNO) een 2-daagse workshop over Orgelwind. De te behandelen onderwerpen zijn onder meer: basisprincipes van de stromingsleer, toegespitst op de orgelbouw, fysische eigenschappen van windsystemen, windinstabiliteit, balgsystemen en windkanalen. Uitgebreid wordt ingegaan op de mogelijkheden van innovatieve windsystemen, die dit instituut samen met twaalf orgelbouwers heeft ontwikkeld in het kader van een Europees CRAFT project. Met het speciaal ontwikkelde softwarepakket “Windsy” worden verschillende effecten en ontwerpmethoden, zowel traditioneel als innovatief, gedemonstreerd. Om deelnemers voldoende praktische ervaring op te laten doen, is het aantal deelnemers beperkt tot twintig.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met cursusleider Dr. Judit Angster, E-mail: angster@ibp.fraunhofer.de, tel. 0049 711-970-3405, fax 0049 711-970-3433.

Link

www.ibp.fhg.de/akustik/ma/index.html

Foto: Metzler-windvoorziening met twee magazijnbalgen van het Schott/Bossard hoofdorgel in de kloosterkerk te Muri (CH).

[ingezonden mededeling]

© 2008 www.orgelnieuws.nl

© 2008 fotografie Wim Eradus