GESIGNALEERD Haarlemmer Orgelboek

Text Example

advertentieIn 2007 constateerde de huidige voorzitter van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV), Richard Bot, in tijdschrift Het Orgel dat de lijst van na 1965 nieuw gebouwde en gerestaureerde orgels in rooms-katholieke kerken indrukwekkend te noemen is, maar dat daartegen afgezet het aantal nieuw gecomponeerde orgelwerken gering is.

De NSGV-afdeling van het bisdom Haarlem-Amsterdam deelde kennelijk die mening en bracht in 2010 het zogeheten Haarlemmer Orgelboek uit, met als doel een impuls te geven aan het liturgische orgelspel in het bisdom en daarbuiten. In het boek staan vijftien orgelwerken voor verschillende momenten in de rooms-katholieke liturgie en het kerkelijk jaar. Tien composities zijn nieuw en werden geschreven door Bernard Bartelink, Jos Beijer, Wouter van Belle, Maurice van Elven, Luc Löwenthal, Daan Manneke, Jan Raas en Kees Schoonenbeek. Daarnaast werden vijf reeds bestaande composities opgenomen van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, die beiden van groot belang zijn geweest voor de Nederlandse orgelcultuur en die tussen 1913 en 1998 het Adema-orgel in de Haarlemse Sint Josephkerk hebben bespeeld. In de werken van Bartelink en Löwenthal is ook aan andere instrumenten een rol toebedeeld (respectievelijk de menselijke stem en de cello).

Om amateurorganisten, voor wie het Haarlemmer Orgelboek primair bedoeld is, een indruk te kunnen geven van hoe de composities (zouden kunnen) klinken, is besloten alle composities op cd op te nemen. Afgaande op het klinkend resultaat kan het Orgelboek beslist een verrijking worden genoemd. Het bevat fraaie en eredienstwaardige muziek, die op de cd met toewijding wordt uitgevoerd door de organisten Gemma Coebergh en Mark Heerink, een gelegenheidskoor onder leiding van Bert Stolwijk en celliste Magrita Rondeel. Hoewel de bundel vanzelfsprekend in de eerste plaats is gericht op de rooms-katholieke eredienst, kunnen sommige stukken ook zeker dienst doen in protestante vieringen, zoals het Offertorium van Andriessen of het Postludium van Van Belle. Qua sfeer het meest indringend is de Processione van Jos Beijer, een stuk dat zeer geschikt is voor de lijdenstijd. Jammer overigens dat geen van de composities in het cd-boekje een afzonderlijke toelichting meekrijgt.

Het Josephorgel, dat volgens de webpagina van het bisdom exemplarisch is voor de rooms-katholieke orgeltraditie, verkeert sinds de restauratie weer in blakende vorm en blijkt een ideaal medium te zijn voor deze muziek.

Haarlemmer Orgelboek

Gemma Coebergh & Mark Heerink, Adema-orgel Sint Josephkerk Haarlem

Gelegenheidskoor o.l.v. Bert Stolwijk

Magrita Rondeel, cello

Preghiera (Andriessen); Variaties over een Kempisch kerstlied (De Klerk); Puer natus est (Schoonenbeek); Prelude bij ‘Het Lied van Gods aanwezigheid’ (Van Elven); Offertorium (Raas); Twee pre- en postludia over ‘Halleluja’ – GvL 241 & 257 (Bartelink); Offertorium (Andriessen); Agnus Dei (Manneke); Ave Maris Stella (De Klerk); Jesu Corona Virginum (De Klerk); Ave Maria (Löwenthal); Processione (Beijer); Ite, missa est (Raas); Postludium bij ‘O filii et filiae’ (Van Belle).

Label: Tuliprecords.nl (in samenwerking met de NSGV)

Nummer: TURE201207

Speelduur: 51’29

Boekje: 16 pagina’s (NL/EN/DU)

Prijs: € 18,50

Zie ook