GESIGNALEERD ‘Langs Utrechtse orgels’

Stichting Utrecht Orgelland heeft inmiddels een derde brochure doen verschijnen in de serie ‘Orgelfronten in de provincie Utrecht’. Waar in de vorige brochures de perioden 1850-1914 en de 19e eeuw in het algemeen aan bod kwamen, worden nu 48 pagina’s gewijd aan orgelfronten uit de periode 1479 tot begin 1800.

De fullcolour brochure die 20 april jl. in Woerden werd gepresenteerd gaat in op Utrechtse orgelfronten van de gotiek tot en met de empire. De belangrijkste orgelfronten en hun architectonische en cultuurhistorische context zijn afgebeeld en worden besproken door Peter van Dijk, Rogér van Dijk en Lydia Lansink.

Text Example

advertentieBijzondere aandacht is er onder meer voor het werk van de Utrechtse orgelmakers Meere en Bätz en voor achttiende-eeuwse huisorgels.

 


Langs Utrechtse orgels

1479 – begin 1800 | Van Gotiek tot Empire | door Peter van Dijk, Rogér van Dijk en Lydia Lansink

Uitgave: Stichting Utrecht Orgelland
Pagina’s: 48, A5, gen. full colour
Prijs: € 5,00
Bestellen: door overmaking van € 5,00 op bankrekening 1162.85.257 ten name van Penningmeester Utr. Orgelland te Bilthoven onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats.

 

 

© 2013 www.orgelnieuws.nl