Gezamenlijk actualiteitenblad KNOV en GOV

Text Example

advertentieDe Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging (KNOV) en de GOV – Vereniging van Kerkmusici (GOV-vvkm) komen in juni 2008 met een gezamenlijk actualiteitenblad. De fusiecommissie en de hoofdredacteuren van de bladen Het Orgel (KNOV) en Muziek & Liturgie (GOV) hebben voorstellen gedaan over de nieuwe opzet van de bladen rond de voorgenomen fusie van beide verenigingen.

De besturen van de GOV-vvkm en KNOV hebben de voorstellen samen met afgevaardigden uit de regionale verenigingsafdelingen besproken op zaterdag 10 november in Utrecht. De GOV publiceert een verslag van die vergadering in het januarinummer van Muziek & Liturgie.

Het Orgel en Muziek & Liturgie blijven vanaf juni voortbestaan met een eigen redactie en hun ‘eigenheid’. Muziek & Liturgie wordt vanaf die maand een tweemaandelijks tijdschrift. Het aantal pagina’s per aflevering gaat omhoog naar 40 tot 44. Muziek & Liturgie verschijnt in de even maanden, Het Orgel in de oneven maanden. Het nieuwe actualiteitenblad, dat rond de 24 pagina’s krijgt, verschijnt tien keer per jaar. In de oneven maanden is Peter Ouwerkerk verantwoordelijk voor nieuwsselectie, tekstredactie en opmaak, in de even maanden is dat Jan Smelik.

In juni krijgen alle leden van GOV-vvkm en KNOV zowel Muziek & Liturgie als Het Orgel, beide gewijd aan Hugo Distler, samen met het nieuwe actualiteitenblad en de ZomerAgenda. Muziek & Liturgie is gewijd aan Distler als kerkmusicus, Het Orgel behandelt de organist Distler.

Het is de bedoeling dat de verenigingen fuseren op 1 januari 2009. Op dat moment kunnen de leden van de nieuwe vereniging kiezen welke bladen ze willen ontvangen. De huidige kringen en districten gaan bij de fusie samen in nieuw te vormen afdelingen. Het bepalen van de grenzen en de omvang van de nieuwe afdelingen laat het bestuur in eerste instantie aan de desbetreffende kringen en districten over. De fusiecommissie werkt nog aan nieuwe statuten voor de gefuseerde Koninklijke Vereniging voor Organisten en Kerkmusici in Nederland. Leden van beide verenigingen kunnen zich over bladen, districtsgrenzen en statuten uitspreken op de komende jaarvergaderingen.

© 2007 www.orgelnieuws.nl