Göteborg International Organ Academy in teken van 19e-eeuwse Europese orgelkunst

Hagakyrkan Göteborg Marcussen orgel

Tijdens de Göteborg International Organ Academy staat van 19 tot en met 23 oktober de Europese orgelkunst van de negentiende eeuw centraal.

Text Example

advertentie 

French Crescendo and German Diminuendo: Chraracter and Context in 19th Century Organ Art luidt het officiële thema van de orgelacademie die sinds 1994 jaarlijks wordt georganiseerd in samenwerking met GOArt, de Academie voor Muziek en Drama aan de Universiteit van Göteborg en de stad Göteborg.

 

Tijdens vijfdaagse academie worden onder andere masterclasses gegeven door experts als Ludger Lohman (over negentiende-eeuws Duits repertoire) en Joris Verdin (negentiende-eeuwse Franse orgelmuziek). Het programma vermeldt ook lezingen en tal van concerten.

 

Op de twee dagen voorafgaand aan de academie vindt een excursie plaats naar Östergötland ter gelegenheid van de tweehonderdste sterfdag van orgelbouwer Pehr Schiörlin. Zijn instrumenten zijn in vergetelheid geraakte parels, maar bij uitstek geschikt voor gemeentezangbegeleiding in negentiende-eeuwse stijl en voor Mendelssohns orgelmuziek.

 

De staf van de academie wordt gevormd door Hans Davidsson, Annelies Focquaert, Niclas Fredriksson, Per Högberg, Sverker Jullander, Ludger Lohmann, Kurt Lueders, Paul Peeters, Joel Speerstra, Axel Unnerbäck en Joris Verdin. Voor aanmelding en een gedetailleerd programma kan men vanaf 1 juni terecht op www.organacademy.se.

 

 

© 2015 foto Johan Norrback | Marcussen-orgel uit 1861 in de Hagakerk te Göteborg.