De ‘grootse klank’ van het Maarschalkerweerd-orgel in de Augustijnenkerk te Dordrecht

JLCD203 orgel augustijnenkerk dordrecht

Met 27 stemmen is het Maarschalkerweerd-orgel in de Augustijnenkerk te Dordrecht niet echt een groot orgel. Groots klinkt het wel, niet in de laatste plaats door de fraaie akoestiek van de middeleeuwse, voormalige kloosterkerk. Het orgel moet nodig herstelwerkzaamheden ondergaan. Daarom kwam deze benefiet-cd van titularis André Keijzer uit.

Text Example

advertentieDe Dordtse Hervormden kregen het orgel in 1898 geschonken door emeritus predikant dr. J. Stronk. Het verving een Hess-orgel uit 1775, waarvan de slechte conditie de kerkvoogden al enkele jaren hoofdbrekens had bezorgd. Het nieuwe orgel kreeg twee klavieren, 27 registers en een pneumatische tractuur volgens het systeem Weigle. Op de toevoeging van een tremulant na is het orgel in originele staat gebleven.

Herstelwerkzaamheden
Het meer dan een eeuw oude instrument heeft evenwel onderhoud nodig en dat is soms wat meer dan regulier. In Dordrecht staan ze nu voor grotere herstelwerkzaamheden: aan de windvoorziening, de windladen, de speeltafel, de pneumatiek en het pijpwerk. ‘Zoveel als nodig en zo weinig als mogelijk’. Daar hangt een prijskaartje van € 22.680 aan, en als gecorrodeerde koppen van de tongwerk vervangen moeten worden nog eens een extra € 19.500. Met een greep uit de subsidiepot is maar de helft daarvan financieel gedekt, de rest moet uit eigen middelen gefinancierd.

Niet eenkennig
De opbrengst van deze cd moet een deel van dat gat dichten. André Keijzer, hoofdorganist van de kerk die in gebruik is bij de ‘Bonders’ van wijk 2 van Hervormd Dordrecht, presenteert zijn orgel met een breed programma. Hij laat horen dat het Maarschalkerweerd-orgel niet eenkennig is. Bach gedijt er, maar ook Brahms en Schumann zijn er op hun plaats, en niet verwonderlijk Nieland en Franck. Ook de selectie uit de uitgebreide variatiereeks over Psalm 43 van Klaas Bolt komt in de klaarheid van de klank goed tot haar recht, evenals de Guy Bovets Salamanca. 

Prima kennismaking
De cd biedt een prima kennismaking met dit weinig opgenomen, en misschien wel onder het orgelgeweld van de naburige Grote Kerk ondergesneeuwde instrument. De opbrengst van die kennismaking draagt ook nog eens bij aan het behoud van deze fraaie Maarschalkerweerd.

 


‘Een grootse klank’

Maarschalkerweerd-orgel Augustijnenkerk te Dordrecht – André Keijzer

Fuga in G (Bach); Wer nur den lieben Gott lässt walten (Bach); Herzlicht tut mich verlangen (Brahms); Toccata in a (Nieland); Andantino (Franck); Premier Choral (Franck); Variaties over Psalm 43 (Bolt); Skizzen für den Pedal Flügel op. 58 nr. 1 (Schumann); Psalm 121 (Keijzer); Psalm 38 (Morée); Salamanca (Bovet); Passacaglia, koraal en fuga over gezang 17 (De Wolf)

Label: InsideAudio  / Stichting Behoud Augustijnenkerk Dordrecht
Nummer: JLCD203
Speelduur: ca. 76 minuten
Booklet: 8 pagina’s (NE)
Prijs: € 17,50 inclusief verzendkosten

De cd is te bestellen door € 17,50 over te maken op rekening NL42 INGB 0000 6767 12 t.n.v. Wijkgem. 2 Herv. Gemeente, Dordrecht onder vermelding van ‘Cd André Keijzer’ en adresgegevens.