Henk Eijsenga nieuwe voorzitter KVOK

Text Example

advertentieHenk Eijsenga (links) is zaterdag 1 juni gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK). Hij volgt daarmee Frits Zwart (rechts) op.

Eijsenga’s verkiezing vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KVOK in de Lutherse Kerk te Zutphen. Omdat vanuit de (provinciale) afdelingen van de vereniging geen kandidaten naar voren werden geschoven, werd Eijsenga (als enige) door het bestuur kandidaatgesteld. Zijn voorganger, Frits Zwart, was vanaf 2007 al voorzitter van de KNOV, de voorloper van fusievereniging KVOK. In 2010 ging hij zijn tweede termijn in.

Henk Eijsenga (*1951) woont in Harderwijk. Daar was hij van 1998 tot en met 2009 actief als wethouder en loco-burgemeester. Sindsdien is hij als bestuurder betrokken bij diverse stichtingen en instellingen. Vanaf 1969 is Eijsenga organist van de Bethelkerk van de Hervormde Gemeente te Harderwijk. In de Grote Kerk van zijn woonplaats is hij nauw betrokken bij de organisatie van de orgelconcertserie. Voor de lokale omroep van Harderwijk presenteert Eijsenga een programma met religieus-klassieke muziek.

De KVOK ontstond in 2009 door fusie van de Gereformeerde Organisten Vereniging en de Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging. Ze is uitgever van de bladen Het Orgel, NotaBene en Muziek & Liturgie. De vereniging telde op 1 januari van dit jaar 1.845 leden en 225 donateurs. Het ledental van de KVOK is al enkele jaren dalende. Tijdens de jaarvergadering werd dan ook plaats ingeruimd voor de notitie ‘KVOK nog toekomst’ die was ingediend door de beide afdelingen van Zuid-Holland. In het jaarverslag van 2012 maakte het bestuur ook al kenbaar zich in 2013 te zullen buigen over de toekomst van de KVOK-tijdschriften.

© 2013 www.orgelnieuws.nl

© 2013 fotografie Willeke Smits, Maarssenbroek