Herinspeling Pereboom & Leijser-orgel

Text Example

advertentieVrijdag 24 juni 2005, 20.00u.

Kerk van Sint-Jan – Tongeren

Herinspeling van het Pereboom & Leijser-orgel uit 1857

Organist: Luc Ponet

Zomer-St.-Jan (de zomerzonnewende op 24 juni) is reeds sinds jaar en dag de kermisperiode in dit oud, gezellig voormalig leerlooierskwartier in de binnenstad van Tongeren. De historische kerk (van 1205), werd en wordt eerlang hersteld, gerestaureerd en gerenoveerd. Het aanwezige Pereboom & Leijser-orgel werd in 1857 uiteraard speciaal voor deze kerk gebouwd. Het betreft een exemplarisch instrument, dat zeer representatief is voor de tussenperiode van het classicisme naar de bescheiden romantiek zoals bekend in deze contreien. Het orgel werd in 1998 reeds integraal gerestaureerd door orgelbouwer Filip Nijs. Tijdens de recente renovatiewerken aan de kerk werd het orgel echter ernstig beschadigd zodat een tweede restauratieronde noodzakelijk bleek. In 2005 werden ook deze werkzaamheden beëindigd. Michel Lemmens verleende technisch advies en de supervisie berustte bij de bevoegde inspecteurs van de afdeling Monumenten & Landschappen (Vlaamse Gemeenschap). Bij deze tweede restauratiebeurt werden de mechanieken en de intonatie van het pijpwerk opnieuw bijgestuurd opdat een betere, meer soepele speelaard en het originele klankconcept van Pereboom & Leijser nog meer aan de oppervlakte kwamen.

Maak in dit herinspelingsconcert kennis met het instrument zoals u het tijdens de liturgie niet hoort. U hoort composities die echt voor concertuitvoeringen zijn bedoeld, waarin vele, rijke klankschakeringen en een grote virtuositeit centraal staan. Luc Ponet zal zelf zorgen voor een gepaste inleiding en informatieve commentaar bij de gespeelde werken.

Op het programma staan composities van Johann Christian Rinck (Konzert F-dur), Jaak-Nikolaas Lemmens (o.a. de Fanfare), Edgar Tinel (Allegro moderato uit de orgelsonate), Edward Loos en Henri Mulet (Carillon-sortie).

Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.

[ingezonden mededeling]