Historisch orgelnieuws online

Text Example

advertentieVrijdag 28 mei heeft de Koninklijke Bibliotheek een nieuw archief op internet geopend. Op http://kranten.kb.nl/ is een archief te raadplegen met daarin vier eeuwen Nederlandse kranten. Vanaf 1618 tot 1940 –binnenkort tot 1975– zijn alle kranten gedigitaliseerd. Er is op trefwoord bijvoorbeeld ook ‘orgelnieuws’ terug te vinden.

Zo is er in het Dagblad Het Centrum (Utrecht) van 4 april 1928 bijvoorbeeld het volgende te lezen:

KERKELIJKE ZAKEN INWIJDING VAN HET NIEUWE ORGEL TE WESTERVOORT.

Palmzondag beeft te Westervoort de plechtige inzegening plaats gehad van het nieuwe orgel in de H. Werenfridus-Kerk aldaar, welks inwijding geschiedde door den H.Eerw. Heer G. Reuvekamp. Deken te Didam. Het plechtig Lof werd gecelebreerd door Deken Reuvekamp, met assistentie van de Weleerw. Heer Smit te Didam en Golbach te Duiven, terwijl door den Wel eerw. Heer H. Tervoert een schoone feestrede werd gehouden. Het zangkoor, onder leiding van den heer R. Oversteeg, met orgelbegeleiding van den heer H. Steentjes, voerde de lofzangen verdienstelijk uit. Het orgel werd meesterlijk bespeeld door den heer Willem van Bruggen uit Deventer, die orgelnummers liet hooren van Lux, Hollins, Guilmant, Händel en Benoit. Het orgel is door den heer Joseph Adema te Amsterdam gebouwd en onder leiding van den H.Eerw, Z.Gel. Heer Dr. C. Huygens uitgevoerd. De fabrikant, de heer Jos. Adema, heeft eer met dit welk ingelegd. Hulde aan den Z.Eerw. Heer W. Hoogveld, Pastoor te Westervoort, op wiens initiatief dit werk tot stand kwam. Katholiek Westervoort mag gefeliciteerd worden met dit mooie instrument.

Het archief is door iedereen gratis te raadplegen.

© 2010 www.orgelnieuws.nl