Ho! Ho! Ho! – de Kerstman

Text Example

advertentieZeer gewaardeerde lezer,

Op mijn overzomeringsadres in het Hoge Noorden bereikte mij het vererende verzoek om ook een column te leveren ten behoeve van de enorm goed bezochte site orgelnieuws.nl. Ik was daarover enigszins verrast. Is er in Nederland dan geen B.O. (Bekende Organist, red.) te vinden die zijn eindejaarsspinsels aan de pc wilde toevertrouwen? Kan deze belangwekkende lijst met columns niet worden voorzien van een column van de componerende organist, de verzamelaar van disposities of desnoods de connaisseur op het gebied van uitvoeringspraktijken en oude vingerzettingen?

Gedurende de nazomer en vroege herfst werd mij het een en ander duidelijk. Nederland Orgelland bevindt zich in een diepe crisis. Er wordt massaal geruzied op forums, yahoo-pagina’s en prikborden, er worden veel te veel zogenaamde ‘orgelconcerten’ gegeven en vooral(!) er wordt oeverloos geklaagd. Kortom, ieder moreel gezag ontbreekt in uw Orgelvaderland.

Het spijt mij zeer, dat ik nu mijn vizier moet richten op de schrijvers van deze columns. Hebben zij een poging gedaan om Nederland Orgelland van de ondergang te redden? Het antwoord daarop is helaas een overduidelijk neen!

Na lezing van deze kolommen moet ik constateren dat de heren allemaal zeuren over zogenaamde misstanden in Nederland Orgelland. Met name discussiegroepen, het prikbord en de fora liggen onder vuur, terwijl iedereen gewoon meedoet en lid blijft van deze podia. Eindeloos wordt geklaagd over niet ter zake doende discussieonderwerpen, terwijl een hardwerkende dispoverzamelaar ;-), organist of liefhebber van orgelmuziek toch eigenlijk helemaal geen tijd zou moeten hebben om te ruziën. Het heen en weer bekvechten is blijkbaar belangrijker dan het voeren van goede discussies en het bespelen van het zo prachtige instrument dat ons allen bindt. Laat ik duidelijker zijn: het verval van Nederland Orgelland, is ingezet bij het starten van de Moeder der Yahoodiscussiegroepen ‘Organist’.

Het zou een goede zaak zijn om al dat gediscussieer te stoppen in het kader van het Nationaal Beleid tot Herstel van Normen en Waarden in de Nederlandse Orgelwereld.

Ik kan mijn kolom dan ook niet anders afsluiten dan met een oproep om geen deel meer te nemen aan discussies op deze groepen. Zorg dat u weer gaat genieten! Maak geen ruzie meer, ga toonladders studeren, of verdiep u in oude vingerzettingen. Als u mijn diensten daartoe behoeft, dan weet u mij te vinden, met vriendelijke groet, de Kerstman.

Ristonmänikko, december 2005

© 2005 orgelnieuws.nl