Improvisatiecursus voor organisten – deel 12 – Advent en Kerst 2

De improvisatiecursus die Jos van der Kooy dit voorjaar vanaf het Hinsz-orgel in Bolsward gaf heeft een vervolg. Gedurende drie tweewekelijkse afleveringen kunt u zich de kunst van het improviseren nog meer meester maken aan de hand van liederen voor Advent en Kerst.

Voorbeeld 1

‘Nu daagt het in het oosten’. Lied 444 uit Liedboek 2013, Gezang 8 uit Hervormde Bundel 1938.

De derde regel van het lied is verschillend in de twee genoemde gezangboeken. Je hoort dat ik bij het spelen van het derde couplet de versie van de Hervormde Bundel 1938 speel, na al die jaren blijft die nog steeds in mijn systeem verankerd. 

In het voorbeeld gaat het over de symboliek van licht en duisternis die een grote rol speelt in de tekst. Het is belangrijk de regels twee aan twee te  spelen, de regels zijn te kort om elk afzonderlijk te behandelen, dat zou leiden tot kortademige geledingen in de improvisatie.

Voorbeeld 2

‘Hoor, de eng’len zingen d’eer’. Lied 481 uit Liedboek 2013, Gezang 25 uit Hervormde Bundel 1938 of GvL 25. 

De tekst is van Charles Wesley, de melodie van Felix Mendelssohn Bartholdy. De oorsprong van de melodie is anders dan ik in de opname vermeldde. Hij komt niet uit een cantate ter ere van Gutenberg, maar ter ere van de Duitse schilder Albrecht Dürer. De volledige titel van het werk luidt: Grosse Festmusik zum Duererfest MWV D 1

Zelfs op Spotify kan ik geen uitvoering vinden, wie kan mij helpen aan een opname van dit werk?  

We hebben te maken met een vrolijke, breed opgezette, plechtige melodie. Je moet niet teveel willen doen met zo’n uitgesproken thema. Wat ik in deze aflevering doe heeft duidelijk verwantschap met mijn improvisatie over ‘Op, op die ’t rijk bewonen’ uit aflevering 11, zie voorbeeld 11 : 1. Ik doe dat met opzet om te demonstreren hoe je een idee in een andere context opnieuw kunt gebruiken. Ook de grote meesters komen terug op hun invallen!

Download de voorbeelden als pdf: Notenschrift | Klavarskribo