Internationale Orgelweek Vlaardingen

Text Example

advertentieIn 2007 zal opnieuw een Internationale Orgelweek in Vlaardingen worden georganiseerd. Deze 11de orgelweek zal plaatshebben in de week van 25 t/m 30 juni. Het thema is “Muziek uit de bibliotheek van…”. In de concerten zal muziek ten gehore worden gebracht uit bibliotheken van belangwekkende muziekverzamelaars uit verleden en heden.

Op maandag 25 juni zal de orgelweek worden geopend met een orgelconcert door de Duitse organist Wolfgang Zerer. Hij zal een programma verzorgen met orgelmuziek uit de bibliotheek van prinses Amalia van Pruisen (1723-1787). Op dinsdag 26 juni houdt Peter van Dijk een lezing met orgelbespeling en geluidsvoorbeelden. Hij zal werken belichten waarvan de authenticiteit wordt betwijfeld, spreken over falsificaties, “verbeterde” kopieën en onderzoeksmethoden. Op woensdag 27 juni speelt de vaste organist Aad Zoutendijk muziek uit de bibliotheek van François J. Fétis (Europese orgelmuziek uit de 16de t/m de 19de eeuw). Op donderdag 28 juni verzorgt Jan Vermeire uit Veurne een lunchconcert met muziek uit de bibliotheek van de Luikse Kruisheren (17de-eeuwse orgelmuziek). het concert in de hal van het stadhuis ontbreekt ook dit keer niet. Op donderdagavond zal het strijkkwartet “EnAccord” optreden met muziek uit de bibliotheek van Ferdinand Erblich. Op vrijdag 29 juni zal de Franse organist François Ménissier muziek vertolken uit de bibliotheek van Alexandre Guilmant. Het wandelconcert op zaterdag 30 juni, zal worden verzorgd door blazersensemble “Giusto” met muziek uit de bibliotheek van ensemble Oktopus en door organist Gerard Habraken met muziek uit de bibliotheek van Nicolas Selhof. Uiteraard ontbreekt ook de fototentoonstelling niet. Het geheel gaat vergezeld van een fraai uitgevoerd programmaboekje, voorzien van toelichtingen en achtergrondinformatie bij de concerten.

De jeugd doet ook mee

De tijd overdag wordt benut voor een educatief project voor scholieren van de basisschool over het thema “Het orgel, wat is dat voor een instrument?”. Dit project is ontwikkeld in samenwerking met muziekcentrum OpMaat. Aan de hand van een speciaal vervaardigd demonstratiemodel van een orgel zal de kinderen de werking van het orgel worden uitgelegd. Vervolgens bezichtigen zij het orgel en krijgen zij een korte klankimpressie. Ook een beklimming van de kerktoren staat op het programma. Aan het eind van de gastles, krijgen de kinderen een aardigheidje mee naar huis.

Hiermee krijgt de 11de internationale orgelweek een ander karakter dan tot nu toe gebruikelijk was. Een belangrijk onderdeel, de interpretatiecursus voor orgelstudenten, zal niet terugkeren. Nadat elders al een aantal jaren geleden was geconcludeerd dat voor dergelijke cursussen weinig of geen belangstelling meer bestaat, is het bestuur van de Stichting Internationale Orgelweek Vlaardingen op grond van de ervaringen tijdens de organisatie van de afgelopen twee orgelweken tot dezelfde slotsom gekomen.

Het laten vervallen van de interpretatiecursus heeft als bijkomend voordeel dat (in verband met de vakantie van orgelstudenten) niet langer een periode in de maand augustus moet worden gekozen. Nu kan tegemoet worden gekomen aan de bezwaren van velen die de orgelweek door eigen vakantie in die tijd moesten missen.

Een volledig overzicht van het programma is te vinden op de website: www.orgelvlaardingen.nl

[ingezonden mededeling]

© 2007 www.orgelnieuws.nl

© 2007 www.gerardvanbetlehem.nl