John Propitius – Martinikerk Bolsward [CD]

Text Example

advertentieJohn Propitius – Martinikerk Bolsward. Psalm 89; Veilig in Jezus armen; Hoor een heilig koor van stemmen; Jeruzalem; Psalm 121; Lofprijzing en aanbidding; Hij die rustig en stil; God is getrouw; Och of wij Uw geboon’ volbrachten; De dag door Uwe gunst ontvangen; Blijf met mij Heer; Heer, Uw licht en liefde schijnen; Elk uur, elk ogenblik; Ere zij aan God de Vader; Psalm 100; Psalm 139; Eén Naam is onze hope; Er is een Verlosser; Geef vrede Heer, geef vrede; Psalm 84; Ik bouw op U; Grote God, wij loven U (opgenomen in 1992 en 2000). 2CD JQZ98036 € 18,50Klik hier om dit artikel te bestellen