Kabinetorgel voor Bennekom

In de Oude Kerk te Bennekom werd 18 februari 2009 een kabinetorgel van Deetlef Onderhorst uit 1762 in gebruik genomen. Het is afkomstig van de buitenplaats Trompenburg te ’s-Graveland. Het kabinetorgel is gerestaureerd en krijgt een plaats in de Oude of Sint Alexanderkerk aan de Dorpsstraat in Bennekom. De restauratie van het vrijwel nog originele instrument is uitgevoerd door Flentrop Orgelbouw BV onder advies van Jan Jongepier. Het werd niet eerder gerestaureerd.

Text Example

advertentieHoogstwaarschijnlijk heeft het instrument de eerste tientallen jaren in een van de regentenhuizen aan de grachtengordel in Amsterdam gestaan. Het komt rondom 1865 in Elburg terecht. In 1938 verhuist het naar Voorst en in 1953 wordt het overgebracht naar De Trompenburg te ’s-Graveland. De plaatsing in Bennekom werd mogelijk na een genereus gebaar van de familie die als laatste de buitenplaats bewoonde. Dit huis is eigendom van de staat. Het is inmiddels gerestaureerd en in gebruik als rijksmuseum.

In Bennekom zal het orgel zowel een liturgische als een concertante functie krijgen. Het wordt geplaatst op een verrijdbaar podium zodat het op een aantal plaatsen in de kerk kan worden gebruikt.

Ter gelegenheid van de ingebruikneming verschijnt boekje getiteld “Als klanken uit de kast komen….”. De auteurs zijn Jan Heine en Jan Jongepier. Het bevat veel orgelwetenswaardigheden, het achterhaalt zoveel mogelijk gegevens betreffende de orgelmaker en het schetst een beeld van het culturele, sociale, kerkelijke en politieke klimaat van de achttiende eeuw in Nederland en Amsterdam in het bijzonder. Het boekje wordt uitgegeven in samenwerking met de gemeente Ede.

Het boekje kost € 5,50 en is vanaf 19 februari te bestellen door € 7,50 euro (inclusief verzendkosten – vergeet niet uw adresgegevens in de omschrijving te vermelden) over te maken op bankrekening 30.93.93.329 ten name van de Stichting Vrienden van het kabinetorgel 1762 Onderhorst te Bennekom.

 


Dispositie

Prestant 8 D
Holpijp 8 B/D
Prestant 4 B/D
Fluyt 4 B/D
Octaaf 2 B/D
Quint 1½ B
Sesquialter II D

 

© 2009 fotografie Piet Bron