Kandidaten voor Sweelinck-Mullerprijs gezocht

Text Example

advertentieDe Stichting J.P. Sweelinckprijs is op zoek naar kandidaten voor de Sweelinck-Mullerprijs 2011. Samen met het Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds zoeken zij kandidaten voor de stimulerings- en innovatieprijs die wordt toegekend aan een professionele muziekbeoefenaar of een groep musici, die een vernieuwende impuls weet te geven aan de orgelcultuur.

Het bestuur van de Stichting J.P. Sweelinckprijs wil de orgelkunst en -cultuur in ons land bevorderen. Daartoe is naast de inmiddels bekende oeuvreprijs ook een stimulerings- of innovatieprijs ingesteld, mogelijk gemaakt door het Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds.

De organisatoren vragen Nederlandse organisten (m/v), niet ouder dan veertig jaar, met een originele toekomstvisie op de orgelkunst en -cultuur in ons land om die visie, eventueel in samenwerking met anderen, op een overtuigende en uitdagende manier vorm te geven.

Wie denkt zo’n ‘orgelambassadeur’ te kunnen zijn, wordt uitgedaagd de ideeën concreet te maken en vóór 1 juni 2011 een plan in te sturen.

Inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury die de genomineerden voor de finale zal aanwijzen. De kandidaten dienen hun plan of programma in woord en spel te presenteren in het Orgelpark te Amsterdam tijdens de finale op 3 december 2011 om 14.15 uur.

Deze presentatie, waarin orgelspel een ruim aandeel dient te hebben, mag een half uur in beslag nemen.

Na de presentaties wordt/worden de prijswinnaar(s) op advies van de jury door het bestuur van de stichting bekend gemaakt.

Er zijn drie prijzen beschikbaar: € 5.000, € 2.000 en € 1.000.

Het bestuur van de stichting bemiddelt desgewenst bij het uitvoeren van het/de bekroonde plan(nen).

Inzendingen naar het secretariaat van de stichting:

Ir. J. van der Gouwe, Weerestein 34, 2804 GH Gouda.

© 2011 www.orgelnieuws.nl