Kantate

Text Example

advertentieKantate

In de maand maart aandacht voor het werk van Johann Sebastian Bach. Vandaag o.a. de Bach-transcripties van de Russische componist en pianist Samuel Feinberg.

Kantate

Concertzender

donderdag 3 maart 2005

19.00-20.00 uur

1. J.S. Bach. Christe, Du Lamm Gottes BWV619. Gustav Leonhardt, orgel (Nieuwe Kerk, Amsterdam). 2. J.S. Bach. Kantate nr.23 Du wahrer Gott und Davids Sohn BWV23. Bach Collegium Japan o.l.v. Masaaki Suzuki. 3. Bach-transcripties van de Russische pianist en componist Samuel Feinberg. 4. Historische Bach-opnamen van Samuel Feinberg. [Samenstelling: Frank de Munnik]

Luister live op het net!