Katholieke kerkmuziek in Tuindorpkerk Utrecht

ruprecht-orgel tuindorpkerk utrecht

Op zondag 14 juni vindt in de protestantse Tuindorpkerk in Utrecht een concert plaats met werk uit de rijke traditie van de katholieke kerk. Het Gregoriaans Koor Utrecht, onder leiding van Anthony Zielhorst, en de organisten Willeke Smits, Peter van Dijk, David Jansen en Jaap Jan Steensma zijn de uitvoerenden.

Text Example

advertentie 

Van het gregoriaans uit de 8e eeuw, via de alternatimpraktijk die in de 16e tot en met de 18e eeuw een grote bloei kende, van vaste gezangen als het Kyrie, het Magnificat, wisselende gezangen als het Graduale en de Communio. Al deze vormen zijn op die zondagmiddag te horen, waarbij koor en orgel elkaar afwisselen en aanvullen.

 

Missa Ultima

Het concert besluit met een compositie voor eenstemmig mannenkoor en concerterend orgel, de Missa Ultima van Herman Strategier. De Utrechtse kathedraalorganist schreef dit werk in 1988, vlak voor zijn overlijden.

 

Gratis

Het concert in de Tuindorpkerk aan de Professor Suringarlaan 1 in Utrecht begint om 16.00 uur. De toegang is gratis, bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

 

foto: het Ruprecht-orgel van de Tuindorpkerk te Utrecht | © 2015 fotografie www.orgelfoto.nl