Kerk & Muziek 2011|06

Text Example

advertentieHet november/decembernummer van Kerk en Muziek (uitgave van de VOGG) is verschenen. Een greep uit de inhoud van deze editie:

• In de weken die aan het Kerstfeest voorafgaan, worden wereldwijd liederen gezongen over Christus’ geboorte. Dit was al in de Middeleeuwen het geval en ook bij Luther zien we een voorkeur voor kerstliederen. Van diens elf liederen over kerkelijke heilsfeiten gaan er niet minder dan zes over advent of kerst. Ed Kooijmans ging op zoek naar de achtergronden ervan.

• In het laatste artikel gewijd aan Georg Böhm (1661-1733) gaat Stef Tuinstra dieper in op de relatie tussen tekstaffect en orgelspel.

• Met zijn improvisatiestijl spreekt Pieter Heykoop een groot publiek aan, zowel tijdens zangavonden als in de zondagse eredienst. Marc de Leeuw had een boeiend gesprek met Heykoop die in het dagelijks leven restaurant ”De HeyZon” runt in het Zeeuwse Kapelle.

• In twee boeken leidt organist en orgelkenner Maarten Seijbel de lezer langs orgels in plaatsen langs de Overijsselse en Gelderse IJssel. Marc de Leeuw las ze en geeft zijn kritisch commentaar.

• Psalmbewerkingen en samenzang – begeleid door de organisten Ad van Pelt en Herman van Vliet – waren de belangrijkste ingrediënten tijdens de Landelijke Orgel- en Samenzangdag in Woerden. De vele bezoekers, zowel VOGG-leden als andere belangstellenden, kunnen terugzien op een geslaagde dag.

• Joop Poot is organist van de Sionkerk in Vlaardingen. Hij ziet zijn taak als kerkorganist als een groot voorrecht, met name als het gaat om het begeleiden van de gemeentezang. „De gemeentezang is een wezenlijk deel van de eredienst. Het doel van het orgelspel moet zijn tot eer van God en tot stichting van de gemeente.”

En verder o.a.

• Prelude

• Pastorale

• Fermate

• cd-recensies

• Verenigingsnieuws

© 2011 www.orgelnieuws.nl