Koninklijke Onderscheiding voor Vincent Hildebrandt

Text Example

advertentieIn de kerk waar hij al veertig jaar organist is, de achthonderd jaar oude Abdijkerk van Den Haag-Loosduinen, heeft vrijdagavond 25 september Vincent Hildebrandt (1954) uit handen van wethouder Frits Huffnagel een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hildebrandt mag zich sinds deze avond lid weten van de Orde van Oranje Nassau.

De jubilaris had de wens te kennen gegeven zijn veertigjarig jubileum in het midden van de kerkelijke gemeente te willen vieren. Dit feest vond plaats in de vorm van een door hem gegeven orgelconcert waarin hij een aantal door de gemeenteleden zeer gewaarde stukken ten gehore bracht zoals Bach’s Toccata en Fuga in d, de Cantilena van Rheinberger en Toon Hagens Shalom. Behalve door de wethouder werd Hildebrandt toegesproken door wijkpredikant Jacob Korf die gekscherend inging op de ooit door hem gemaakte misser toen hij had durven zeggen dat ‘het orgel speelde’. Tot slot was het woord aan collega-organist Henk Lemckert die naar voren bracht hoe een serieuze en betrouwbare partner Vincent Hildebrandt al die jaren geweest was.

  

Vincent Hildebrandt startte zijn loopbaan bij de toenmalige Hervormde Gemeente van Loosduinen reeds als jongen van nog maar veertien jaar. Aanvankelijk op een noodlocatie vanwege de restauratie van het kerkgebouw, daarna in de prachtig gerestaureerde kerk die uit de dertiende eeuw stamt. Hem stond daar ter beschikking het monumentale orgel dat Joachim Reichner daar in 1780 bouwde. Vrijwel zonder onderbreking is hij al die jaren onder leiding blijven studeren. Aanvankelijk bij zijn voorganger Ben Fey, later bij Folkert Grondsma, Adriaan Engels (bij het behalen van de kerkmuzikale bevoegdheid), Jacques van Oortmerssen en tot slot bij Geert Bierling. Tijdens de afgelopen veertig jaar heeft Hildebrandt zich onophoudelijk beijverd om liturgie en kerkmuziek de plaats te geven die deze in de eredienst verdiende. Hij richtte de cantorij op en gaf leiding aan de organisatie van orgelconcerten die in plaats vonden in deze kerk. Reeds meer dan dertig jaar bestaan de beroemde orgelconcerten bij kaarslicht tijdens het winterseizoen. Tijdens de zomermaanden wordt het orgel op iedere zondagmiddag bespeeld in een zeer goed bezochte serie.  Vincent Hildebrandt is arts van professie en o.m. werkzaam als senior onderzoeker en groepsmanager bij TNO in Leiden. Ondanks al zijn drukke (kerk)muzikale activiteiten zag hij kans om aan het begin van deze eeuw aan de VU in Amsterdam te promoveren. Naast dit alles heeft zich gedurende een aantal jaren verdienstelijk gemaakt als secretaris van het Haags Orgel Kontakt. Tijdens een zeer geanimeerde receptie na afloop van het concert maakten velen van de gelegenheid gebruik om de jubilaris en zijn echtgenote Jacqueline te feliciteren met deze zeer verdiende onderscheiding. [HENK LEMCKERT]

© 2009 www.orgelnieuws.nl