Marcussen-orgel Moerdijk wint Rabo-prijs

Text Example

advertentieTijdens de jaarlijkse prijsuitreiking van de actie “Hart op de juiste plek” van de Rabobank op donderdag 3 november heeft de Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk een prijs van € 7.500 toegekend gekregen.

Elk jaar stelt de Rabobank West-Brabant Noord een bedrag beschikbaar voor maatschappelijke projecten in haar werkgebied. Dit jaar was er € 75.000 beschikbaar voor verenigingen en stichtingen. De leden van de Rabobank kunnen vervolgens hun stem uitbrengen op de projecten in diverse categorieën. Het project met de meeste stemmen ontvangt het bedrag dat wordt vastgesteld door een beoordelingscommissie bestaande uit de directie en leden van de Rabobank.

In de categorie Cultuur & Evenementen werd de prijs van € 7.500 toegekend aan de Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk als bijdrage in de kosten van de overplaatsing van het orgel naar de St. Joannis Baptistkerk te Klundert. De huidige locatie, de St. Stephanuskerk te Moerdijk, wordt medio 2013 aan de eredienst onttrokken waardoor er geen plaats meer is voor het orgel. De stichting heeft zich tot doel gesteld om de middelen bij elkaar te brengen voor de demontage van het orgel, de restauratie en de wederopbouw op de nieuwe locatie. Bovendien zal er een fonds worden opgezet waaruit de onderhoudskosten voor een aantal jaren kunnen worden betaald.

Inmiddels heeft de Immanuelparochie, eigenaresse van het instrument, een verzoek tot advies bij de KKOR ingediend. Bovendien zal er op korte termijn een onderzoek plaatsvinden naar de noodzakelijke bouwkundige voorzieningen op de nieuwe locatie.

De Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk heeft in september eveneens een donatie ontvangen van twee fondsen die door het Prins Bernhard Cultuurfonds worden beheerd. Uit het algemene fonds is een bedrag van € 3.500 toegekend en uit het Tienkamp-Kuijtenfonds eveneens een bedrag van € 3.500.

Met de bijdragen van haar donateurs en de opbrengst van de concerten en speelmiddagen kan de stichting inmiddels over een bedrag van € 17.000 beschikken.

Meer informatie

www.marcussenorgel-moerdijk.nl

© 2011 www.orgelnieuws.nl

© 2011 fotografie www.gerardvanbetlehem.nl