Mendelssohn-Bachconcert

Mendelssohn-Bachconcert

Programma van Mendelssohns Bachconcert
Donderdag 6 augustus 1840 – Thomaskirche, Leipzig