Middeleeuwse orgels in concert in Abdijkerk Aduard

Op vrijdag 21 april wordt in de Abdijkerk van Aduard het zogenaamde Hellums Paasspel uitgevoerd. Het ensemble Super Librum voert deze middeleeuwse muziek uit met getrouw gereconstrueerde orgels uit die tijd. Het concert maakt deel uit van twee tenstoonstellingen die deze zomer in de provincie Groningen te zien zijn en waarbij Groninger orgels een belangrijke plaats innemen.

Text Example

advertentieHet Hellumse paasspel is overgeleverd in een twaalfde-eeuws handschrift van een missaal, dat ooit in gebruik was in de St. Walfriduskerk van het Groningse Hellum. Het ensemble Super Librum, bestaande uit vijf zangeressen onder leiding van Nancy Mayer en begeleid door Jankees Braaksma op orgel, voert dit middeleeuwse ‘muziektheater’ op. Het paasspel heeft als onderwerp de verwondering van de vrouwen bij het lege graf van Jezus.

Kloostermuseum Aduard
Braaksma maakt tijdens het concert gebruik van door Orgelmakerij Van der Putten gereconstrueerde middeleeuwse orgels die staan opgesteld op de tentoonstelling Ritmiek van klank en stilte in en rondom het klooster van Aduard in het Kloostermuseum in Aduard.

rutland-orgel
Het Rutland-orgel van ensemble Super Librum

Deze tenstoonstelling besteedt aandacht aan de muziek die in middeleeuwse kloosters, ook in Groningen, heeft geklonken. De kloostergetijden, het gregoriaans en de orgels in de Middeleeuwen zijn de belangrijkste onderwerpen van de tentoonstelling. Ook is er aandacht voor middeleeuwse muziekhandschriften uit Groningen.

Verhildersum
De tweede tentoonstelling, op het landgoed Verhildersum in Leens, draagt de titel Verborgen Rijkdom: Wereldlijke macht, Kerkelijke pracht. Hierin wordt aandacht besteed aan het Groninger muziekleven en de cultuur van de zeventiende tot en met de twintigste eeuw, in het bijzonder aan orgelbouw en orgelmuziek in de provincie Groningen.

Aan de hand van vier historische personen wordt de ontwikkeling van dit onderwerp door de tijd heen belicht. De tentoonstellingen worden begeleid met diverse uitgaven, waaronder een cd van Sietze de Vries met orgels in Groninger borgen en een boek van Jaap Brouwer over Johan van Meurs, organist van de Der Aa-kerk in Groningen.

https://soundcloud.com/jankees-braaksma/hellums-paasspel

 

Meer informatie

 

© 2017 detail uit Rutland Psalter (ook wel Belvoir Castle Psalter) uit circa 1260 (British Library MS add. 62925)