Midzomerorgelnacht in Laurentiuskerk Voerendaal

In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 juni wil de Orgelkring Voerendaal in de Laurentiuskerk een nacht lang orgelspel organiseren ter gelegenheid van tien jaar Candlelightconcerten. Tussen 22.00 uur en 10.00 uur worden organisten de mogelijkheid geboden om telkens een halfuur muziek te laten horen.

Text Example

advertentie 

De orgelnacht is vooral bedoeld om beroepsorganisten en goede amateurs een podium te bieden om het orgel van een opgewekte kant te laten horen. De bedoeling is dat lichte muziek wordt gebracht die past bij het thema ‘midzomernacht’, eventueel met zang en andere instrumenten.

 

Organistenontbijt

De orgelkring kan geen honorarium aanbieden, maar wel een attentie, een geluidsopname en een ontbijt op zaterdagochtend. Het is dus de bedoeling dat er continu gespeeld wordt, in een soort estafette, en dat alle deelnemers ’s morgens samen het feestelijke organistenontbijt gebruiken.

 

Aanmelden

Organisten uit Limburg en omstreken, elders uit Nederland, België en Duitsland kunnen zich met hun voorstel voor 25 minuten muziek aanmelden bij Anja Hendrikx,  anja.hendrikx@t-online.de .

In de periode voorafgaand aan de orgelnacht is er beperkte mogelijkheid tot studeren op het orgel. Tijdens de orgelnacht is er een drankje en een hapje en een gelegenheid om op verhaal te komen in een nabijgelegen zaal.

 

Franssen/Pereboom & Leijser-orgel

In de Laurentiuskerk te Voerendaal staat een orgel orgel van Franssen/Pereboom & Leijser uit 1844/1859 . Foto’s en dispositie zijn te vinden op op de website Kerkgebouwen in Limburg. Het orgel kent wel een aantal eigenaardigheden waar de bespeler rekening mee dient te houdens: de klavieromvang is C-g3, de omvang van het pedaalklavier is C-e1, maar de pedaalregisters klinken slechts van C tot en met g0. Op het Positief is de Euphone al lang geleden vervangen door een Doublette 2’. De toonhoogte van het orgel is 446 Hz, waardoor samenspel met sommige instrumenten problematisch kan zijn. Maar er is ook een positief van Verschueren (unit, twee klavieren) in de kerk beschikbaar.

 

© 2014 fotografie Frans Jespers