Musicus Kees Bornewasser (89) overleden

Organist, dirigent en muziekdocent Kees Bornewasser is dinsdag 16 juni op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang voorzitter van de Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging (KDOV) en docent muziektheorie aan het Conservatorium van Alkmaar.

Text Example

advertentie 

Bornewasser (Voorst, 1925), studeerde kerkmuziek in Utrecht en piano in Amsterdam. Na korte tijd aan het Kathedrale Koor van de Sint-Bavo in Haarlem als dirigent verbonden te zijn geweest, werd hij in 1963 dirigent-organist van de Don Boscokerk te Alkmaar. In 2008 nam hij daar afscheid.

 

Kees Bornewasser was tevens actief als muziekdocent. Zo doceerde hij theoretische vakken aan het latere Conservatorium van Alkmaar. Daarnaast was hij organist van de Zangertjes van Volendam en zette hij zich als vrijwilliger ook in voor maatschappelijke doelen.

 

In 2012 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Al eerder ontving hij een pauselijke onderscheiding en de zilveren penning van verdienst van de stad Alkmaar. Ook werd hij benoemd tot Erelid van de Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging.

 

De uitvaartdienst wordt maandag 22 juni gehouden in de kapel van Huize Notre Dame, Sint Oloflaan 1 te Tilburg waarna er gelegenheid is tot condoleren. Aansluitend zal de crematie in besloten kring plaatsvinden.