Muziek & Liturgie – februari 2008

Text Example

advertentieIn het afgelopen weekend verschenen februarinummer van Muziek & Liturgie onder meer een artikel over het WRR-rapport “Geloven in het publiek domein”, dat gaat over de toekomstverwachtingen van kerk en religie in Nederland.

Verder besprekingen van twee passies: “Der Tod Jesu” van Graun en de twee jaar geleden gecomponeerde Marcus-passie van de vorig jaar geridderde Dick Troost. Toon Hagen schreef een muziekbijlage bij “Lied aan het licht” van Huub Oosterhuis. Hagen wordt ook uitgebreid geportretteerd.

Verder de vaste rubrieken Liedsuggesties, Signalement en een scherpe Spelenderwijs van de hand van Christiaan Winter, NCRV-kerkmusicus en cantor van de Oude Kerk te Amsterdam.

© 2008 www.orgelnieuws.nl