Muziek & liturgie | jaargang 76, nummer 8

Text Example

advertentieIn het oktobernummer van Muziek & Liturgie:

Jan Willem Cevaal bespreekt de ontwikkelingen in het orgeloeuvre van Jean Langlais, die dit jaar 100 jaar geleden werd geboren. Na een beknopte levensbeschrijving bespreekt hij een aantal belangrijke werken en de onderliggende inspiraties, zoals het gregoriaans, de modi en (a)tonaliteit. Een werkenlijst completeert het geheel.

Sebastiaan ’t Hart en Peter Ouwerkerk gaan in op de lotgevallen van het Cavaillé-Collorgel in de St.-Clotilde te Parijs. Tournemire en Langlais waren bepaald niet de laatsten die ingrijpende veranderingen aan het instrument liet uitvoeren: inmiddels is door diens opvolgers het orgel ‘opgesierd’ met chamades en een 32-voets Contre Bombarde op het Pédale. Ook de speeltafel is inmiddels een etage afgedaald.

Van Peter Ouwerkerk vervolgens een artikel over het Parijse Blindeninstituut. Dit Instituut heeft een grote invloed gehad op de kerkmuziek in Frankrijk: al sinds de oprichting in 1784 was het muziekonderwijs van groot belang en leverde de school vele organisten af. In de dertiger jaren van de 19e eeuw waren er 14 blinde organisten in Parijs aangesteld, en nog eens twintig elders in Frankrijk, waarvan vier aan een kathedraal. Allen waren ooit leerling van het Instituut.

Ook Louis Braille was leerling. Hij werd ook organist, maar zijn beroemdheid dankt hij natuurlijk aan zijn brailleschrift. Met dit schrift werden de kansen voor blinden revolutionair verbeterd. Hij construeerde ook een braille-muziekschrift. In het kader van het artikel gaat Ouwerkerk in op de principes van dit schrift en de verschillende manieren om een braille-partituur te maken.

De Muziekbijlage is van Jos Beijer; in een kort Portret wordt hij geïnterviewd over ondermeer zijn nieuwe kerkmuzikale baan in Poeldijk.

Wim Kloppenburg bespreekt Tussentijds nr. 75, eerder verschenen in Zingend Geloven III (lied 49).

De rubriek Spelenderwijs, met open brieven tussen kerkmusici, is weer nieuw leven ingeblazen. Hayo Boerema gaat in gesprek met Christiaan Winter.

© 2007 www.orgelnieuws.nl