Muziek & Liturgie – juni 2008

Text Example

advertentieVolgende week verschijnt het nieuwe nummer van Muziek & Liturgie. Het is deze maand weer een themanummer, nu met de componist Hugo Distler (1908-1942) als centrale componist. In verschillende artikelen wordt met name de kerkmuzikale kant van Distler belicht.

Peter Ouwerkerk gaat in zijn artikel “Aus dem Geiste des barocken Musicierens” in op de theologische en kerkmuzikale ontwikkelingen in de twintiger jaren van de vorige eeuw, dus vlak voordat Distler als cantor-organist in Lübeck werkzaam was. Wat was de traditie waarin zijn kerkmuziek ontstond? Hoe beïnvloedde het theologische klimaat zijn werken? Behalve algemeen-muzikale aspecten (van Wagner tot Strauss) komen ook theologische en liturgische bewegingen aan de orde, zoals Karl Barth, de Berneuchener Bewegung en de rol van Axel Werner Kühl, pastor in Lübeck tijdens Distlers carriere, en zeer actief in de vernieuwende liturgische Michaelisbeweging.

Jan Luth gaat diepgaand in op de vocale werken van Distler, en bespreekt compositietechnieken, tekstuitbeelding en de belangrijke invloed van Heinrich Schütz op Distler. Zijn verhaal wordt geïllustreerd met (muziek)voorbeelden uit Distlers Totentanz.

Wim Kloppenburg laat zien hoe de Nederlandse Distler-leerling Jan Bender op een bijzondere manier zijn docent eerde. Daarnaast verzamelde hij in enkele korte ‘intermezzi’ soms hilarische, vaak bizarre en meestal ontluisterende verhalen over hoe het Derde Rijk-regime invloed had op het (kerk)muziekleven in de dertiger en vroege veertiger jaren.

Sebastiaan ’t Hart bespreekt de theoloog Dietrich Bonhoeffer en diens rol in de Bekennende Kirche.

Tot slot wordt in dit themanummer voor het eerst de indrukwekkende lezing “In der Welt habt ihr Angst” van Casper Honders in het Nederlands gepubliceerd. Honders (overleden in 1994) sprak deze uit in 1992 in Utrecht; een Duitse vertaling verscheen in het boek “Kirchenmusik im Nationalsozialismus” (1995). Honders’ weduwe gaf toestemming de integrale Nederlandse tekst in dit themanummer op te nemen. Aan actualiteit heeft zijn verhaal nog niets ingeboet.

© 2008 www.orgelnieuws.nl