Muziek & Liturgie oktober 2009

Text Example

advertentieHet einde van een oneven maand is weer in zicht en dat betekent dat Muziek & Liturgie van de persen komt. En wat is een Mendelssohnjaar zonder themanummer?

De redactie van het blad heeft zich voor dit nummer vooral toegespitst op de vocale (kerk)muziek van deze joods-lutherse componist. Na een opmaat van Oane Reitsma over wat we toch aanmoeten met dat (religieuze) ‘gevoel’ in de muziek, belicht Sebastiaan ’t Hart de muzikale voorgangers van Mendelssohn met extra aandacht voor C.F. Zelter, die hem vormde als componist.

Vervolgens neemt Wim Kloppenburg Mendelssohns motetten en koraalcantates onder de loep en snijdt de grote invloed van Bach aan. Peter Ouwerkerk gaat in op de dubieuze rol van Richard Wagner die, na Mendelssohns dood, ervoor zorgde dat diens muziek snel van het repertoire verdween. Vervolgens bespreekt Ouwerkerk de drie (!) oratoria van Mendelssohn: Paulus, Elias en de ‘unvollendete’ Christus.

Ook de Tweede Symphonie (“Lobgesang”) en Die Erste Wallpurgisnacht, beide met een aanzienlijk aandeel van een koor, komen aan de orde.

Los van het thema Mendelssohn schreef Aart de Kort een kerstmuziekbijlage. Ook in de rubriek Portret is De Kort aan het woord: “Er is een fusie tot stand gekomen tussen KNOV en GOV, maar de r.-k. college staan nog steeds met lege handen” en “Er is ontzettend veel te doen hier!”. Met ‘hier’ bedoelt hij zijn eigen werkplek in de kathedraal van Rotterdam, maar ook op landelijk niveau liggen er nog vele kerkmuzikale ‘uitdagingen’.

Tot slot interviewt Oane Reitsma de zevenentachtigjarige Bernard Smilde n.a.v. zijn 60-jarig jubileum als predikant en kerkmusicus.

© 2009 www.orgelnieuws.nl