Najaarsexcursie in het teken van 25 jaar Organum Frisicum

Het hoofdorgel van de Grote of Sint-Martinuskerk te Dokkum | © orgelfoto.nl

Op zaterdag 28 september vindt in Dokkum de najaarsexcursie van Stichting Organum Frisicum plaats. De dag staat in het teken van het 25-jarig bestaan van de Friese orgelstichting. Naast een bezoek aan Dokkumer orgels staat de presentatie van een jubileumboek op het programma.

Text Example

advertentieDe excursie begint in de Christelijke Gereformeerde Kerk ‘De Oase’ waar een in 1977 gebouwd orgel van Mense Ruiter staat. Vanaf 09.30 uur is daar ontvangst met koffie en thee waarna excursieleider Theo Jellema en Peter van der Zwaag het orgel bespelen.

Grote Kerk

Na de lunch in de IJsherberg van Dokkum wordt de excursie voortgezet in de Grote- of Sint-Martinuskerk. Tijdens de wandeling naar en van de IJsherberg bespeelt stadsbeiaardier Auke G. de Boer het carillon. Vervolgens verzorgen Theo Jellema en Jochem Schuurman een bespeling op het hoofdorgel van de Grote Kerk. Dit instrument werd in 1979 door Flentrop gebouwd in een orgelkas van Johannes Helman uit 1690.

Jubileumboek

Het tweede gedeelte van de middag is geheel gewijd aan de presentatie van het jubileumboek dat verschijnt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Organum Frisicum. In dit boek, geschreven door Theo Jellema, staat de geschiedenis van de orgelbouw in Friesland vanaf 1945 tot vandaag centraal. Het boek gaat vergezeld van een cd met orgelwerken van Friese componisten.

Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan Rudi van Straten, orgeldeskundige van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tijdens de presentatie zal Broer de Witte het Bakker & Timmenga-koororgel (1978/1979) van de Grote Kerk bespelen. Hij speelt samen met fluitiste Janine Lenior. Het boek is na afloop voor € 29,50 verkrijgbaar.

Aanmelden

Opgave voor de excursie kan door vóór 17 september € 25 per persoon (donateurs) of € 30 (niet-donateurs) over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van Stichting Organum Frisicum onder vermelding van ‘najaarsexcursie’, aantal personen, postcode en huisnummer. Voor kinderen onder de 16 jaar kost deelnam € 10. De lunch en de afsluitende receptie met een hapje en een drankje zijn bij de prijs inbegrepen.

Ook is het mogelijk alleen de boekpresentatie bij te wonen. Aanvang daarvan is 15.30 uur. De toegang is gratis. Aanmelding is verplicht en kan door uiterlijk vóór 10 september een mailtje met als onderwerp ‘boekpresentatie orgelbouw’ te sturen naar administratie@organumfrisicum.frl met vermelding van naam, adres en aantal personen.