Najaarsexcursie Organum Frisicum

Op zaterdag 24 september vindt de traditionele najaarsexcursie van Stichting Organum Frisicum plaats. De tocht voert langs vier orgels in het zuidwesten van Friesland. Reisleiders zijn Theo Jellema en Peter van der Zwaag.

Text Example

advertentieDe start is om 10.30 uur (inloop vanaf 09.45 uur) in de Sint-Mattheuskerk van Joure, waar het Van Vulpen-koororgel uit 2011 wordt bespeeld. Vervolgens trekt het gezelschap naar de kerk van Ouwsterhaule (Van Dam 1880). Na de lunch staan twee kerken in Sint Nicolaasga op het programma: de Protestantse kerk (Van Dam 1901) en de Sint-Nicolaaskerk (Ypma 1871, foto).

Aanmelden kan door € 14 (donateurs) of € 18 (niet-donateurs) p.p. over te maken op bankrekeningnummer NL 64 INGB 0002 3777 93 o.v.v. ‘najaarsexcursie’, aantal personen, naam, postcode en huisnummer. Kinderen tot 16 jaar kunnen gratis deelnemen. Wie van de (optionele) lunch gebruik wil maken, dient € 9 p.p. extra over te maken.

 

www.organumfrisicum.frl

 

© 2016 beeld: RCE