Najaarsexcursie Organum Frisicum

van dam orgel piterkerk lippenhuizen

Op zaterdag 30 september vindt de najaarsexcursie van de Stichting Organum Frisicum plaats. Dit jaar staan de plaatsen Ureterp, Lippenhuizen en Terwispel op het programma. De muzikale leiding is in handen van Theo Jellema en Broer de Witte.

Text Example

advertentieProgramma (inloop vanaf 09.45 uur)

  • Ureterp, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Levensbron (Van Vulpen 1979)
  • Ureterp, Sint Piterskerk (Bakker & Timmenga 1904)
  • Lippenhuizen, Piterkerk (Van Dam 1859, zie foto)
  • Terwispel (Van Dam 1878)

Deelname kost € 15 (donateurs) of € 20 (niet-donateurs) p.p. Kinderen tot 16 jaar mogen gratis meedoen. Wie gebruik wil maken van een verzorgde lunch, betaalt € 10 p.p. extra.

Aanmelden vóór 19 september door het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum, o.v.v. najaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer.

 

Meer informatie
www.organumfrisicum.frl

 

© 2017 beeld Ad Fahner