Najaarsexcursie Organum Frisicum langs Friese Waddenkust

orgel martinuskerk ferwerd
Orgel Martinuskerk Ferwerd, detail Rugwerk | © beeld ORGELNIEUWS

Op zaterdag 23 september vindt de najaarsexcursie van Stichting Organum Frisicum plaats. Dit keer volgt de route langs de Friese Waddenkust. Er worden orgels bezocht in Ternaard, Holwerd en Ferwerd.

Text Example

advertentieDe excursie staat onder leiding van Peter van der Zwaag, die samen met Jochem Schuurman de orgels zal bespelen.

Drie orgels

Het eerste orgel van deze dag is het Bader/Van Dam-orgel (1660/1864, 21/IIP) in de Grutte Tsjerke in Ternaard. Daarna wordt het Scheuer-orgel (1852, 20/IIP) in de Willibrorduskerk van Holwerd bezocht.

Na de lunchpauze in Hallum, gezamenlijk te gebruiken of op eigen gelegenheid, wordt het laatste orgel van de excursie aangedaan: het Verschueren-orgel (1983, 30/IIIP) in de Martinuskerk in Ferwerd. 

Eigen vervoer

De excursie is met eigen vervoer af te leggen. Parkeerruimte bij de kerken is beperkt. De organisatie verwijst in Ternaard naar het parkeerterrein ten noorden van de Alde wei, in Holwerd naar parkeerterrein P2 (betaald parkeren) aan de Grândyk 4.

Aanmelden

Deelname kost € 25 per persoon voor donateurs van de stichting, € 30 voor overige deelnemers. Wie van de gezamenlijke lunch gebruik wil maken betaalt € 10 extra. Aanmelden kan door het bedrag voor 17 september 2023 over te maken naar rekening NL64 INGB 0002 3777 93 ten name van Stichting Organum Frisicum onder vermelding van najaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer. Deelnemers ontvangen na 18 september een bevestiging en een deelnemerslijst.