Nieuwe uitgaven Martin Muziek: Frans van Tilburg, Bert Kruis en Huig van der Knijff

Bij Uitgeverij Martin Muziek verscheen dit jaar een nieuwe psalmbewerking van Huig van der Knijff en vier bundels met heruitgaven van koraalbewerkingen van Frans van Tilburg en Bert Kruis.

Text Example

advertentieVan der Knijffs Aria en koraal Psalm 121 vers 3 en 4 kwam uit als deel 3 van de serie Prefazione en is zowel in notenschrift als klavarskribo verkrijgbaar.

De vier bundels ’Musica Religiosa’ zijn een heruitgave van de gelijknamige serie romantische koraalbewerkingen die in 2002 op initiatief van Frans van Tilburg en Bert Kruis werd gestart. De belangstelling voor deze bewerkingen van psalmen en geestelijke liederen bleef bestaan. Met deze heruitgaven wil de uitgever de serie daarom nieuw leven inblazen.

Huig van der Knijff – Psalm 121 vers 3 en 4

Psalm 121 vers 3 en 4. Aria en koraal: ‘Zijn wacht, waarop men hopen mag’ / ‘De HEER zal u steeds gadeslaan’

Martin Muziek – MM 881005 (noten) / MM 881006 (klavar) – 8 p., prijs € 8,50 | martinmuziek.nl

Bert Kruis & Frans van Tilburg – Musica Religiosa, Koraalbewerkingen voor orgel, boek 1 – 4

BOEK 1 – Van Tilburg: Fantasie over Psalm 49:1; Kruis: Voorspel, fugatische omspeling, toccata en koraal over Psalm 97:1
BOEK 2 – Van Tilburg: Koraalbewerking over Psalm 39:6; Kruis: Koraalvariaties over Psalm 124:1
BOEK 3 – Kruis: Koraalvariaties over Psalm 103; Van Tilburg: Inleiding, canon en koraal over Psalm 20:1
BOEK 4 – Kruis: Voorspel, Trio en Koraal over ‘Meester, men zoekt U wijd en zijd’; Voorspel, toccatine, finale en koraal ‘Ruwe stormen mogen woeden’; Van Tilburg: Inleiding, trio, scherzo en koraal Psalm 21

Martin Muziek – RLG001 t/m RLG004 – 19 à 24 p., prijs € 12,95 per bundel, verkrijgbaar in notenschrift en klavarskribo | martinmuziek.nl