Nieuwe cursussen voor orgel- en kerkmuziekgeïnteresseerden

Bij voldoende belangstelling zullen in Elburg met ingang van januari 2007 twee nieuwe cursussen worden georganiseerd waaraan diverse deskundige docenten zullen meewerken. In cursus I zullen alle facetten van de kerkmuziek in de meest uitgebreide zin aan de orde komen. In cursus II komen diverse orgelcomponisten aan de orde. Op aanvraag wordt een uitvoerige informatiefolder toegezonden. De cursussen zullen op zaterdagen worden gegeven.

Nadere inlichtingen bij: Maarten Seijbel, Wildemaetstraat 43, 8081 AH Elburg, tel. 0525-681486, e-mail: m.seijbel@hetnet.nl

Text Example

advertentie© 2006 www.orgelnieuws.nl