Toets en Klepel – Grocumse vestingklanken uit kerk en toren

Toets en Klepel – Grocumse vestingklanken uit kerk en toren