Nieuwe vereniging voor organisten en kerkmusici

Text Example

advertentieDe Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging (KNOV) en de GOV- Vereniging van Kerkmusici (GOV-VvKM) hebben besloten per 1 januari 2009 een nieuwe vereniging op te richten: de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK).

Dit betekent dat de twee bestaande verenigingen op termijn opgeheven zullen worden. De leden van de KNOV en de GOV-VvKM zijn in belangrijke mate binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) actief, maar ook daarbuiten. Beide verenigingen vonden het daarom voor de hand liggen dat de krachten zouden worden gebundeld. Het definitieve besluit tot fusie viel zaterdag 15 november tijdens een bijzondere ledenveradering in het Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht.

De nieuwe, 2.600 leden tellende vereniging zal de uitgave voortzetten van de twee tijdschriften: Het Orgel en Muziek&Liturgie. Daarnaast verschijnt het maandelijkse actualiteitenblad NotaBene, dat al sinds 2008 als voortzetting van De Orgelkrant door beide verenigingen werd uitgegeven.

De KNOV werd in 1890 opgericht ter behartiging van muziek in de eredienst en van het orgelspel in het algemeen. Ter gelegenheid van haar eeuwfeest kreeg de vereniging het predicaat ‘koninklijk’ toegekend. Afgelopen zaterdag werd bekend dat Hare Majesteit Koningin Beatrix dit predicaat ook aan de nieuwe vereniging heeft toegekend.

De GOV-VvKM komt voort uit de Gereformeerde Organisten Vereniging, die in 1931 opgericht werd, en tot doel had de bevordering van verantwoord orgelspel in de eredienst. De GOV was hoofdzakelijk actief binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland. Ongeveer zeven jaar geleden breidde de vereniging haar doelgroep uit tot kerkmusici in het algemeen. Bij die gelegenheid werden de namen van de vereniging en haar tijdschrift gewijzigd.

Voor de KVOK is uit beide ‘bloedgroepen’ een nieuw bestuur gekozen bestaande uit Rein van der Kluit (voorzitter), Frits Zwart (2e voorzitter), Hans Beek (secretaris), Ad Krijger (2e secretaris), Cor Rooijackers (penningmeester) en de leden Henny Heikens, Willeke de Hertog-Smits, Sebastiaan ’t Hart en Maarten Diepenbroek.

© 2008 www.orgelnieuws.nl

© 2008 fotografie Jan Smelik