NOD 14|09 Openingsmanifestatie Nationale Orgeldag Elburg

Text Example

advertentieOp zaterdag 14 september wordt voor de twaalfde maal in successie de Nationale Orgeldag georganiseerd. In het gehele land zullen weer in tal van kerken de orgels gedemonstreerd worden. De openingsmanifestatie vindt dit jaar plaats in Elburg.

Doelstelling van deze dag is zoveel mogelijk mensen – en daarbij met name ‘toevallige passanten’ – in contact te brengen met het orgel en nader kennis te laten maken met dit – cultureel en ambachtelijk – bijzondere muziekinstrument. Daarbij wordt het orgel ook op een andere dan de liturgische wijze gepresenteerd, terwijl – indien mogelijk – bezoekers het binnenwerk van het orgel kunnen bekijken en eventueel zelf het orgel mogen bespelen.

Thema: Macht en pracht

Ook de Nationale Orgeldag 2013 heeft het thema van de Open Monumentendag 2013: Macht en Pracht. De rijkdom, schoonheid en grootsheid die macht kon voortbrengen is overal om ons heen in gebouwen en inrichting terug te vinden. Dat geldt ook de grootsheid en luister van verschillende kerken en de daarin geplaatste orgels. Of het nu de wedijver was tussen steden om het grootste of mooiste orgel te plaatsen of de ‘goede schenker’ die met een rijke en gulle gift aan de kerk van hun dorp of plaats een majestueus orgel schonk.

Openingsmanifestatie

Voor de Openingsmanifestatie van de Nationale Orgeldag 2013 is gekozen voor de stad Elburg, waar dit jaar tevens het 40-jarig jubileum wordt gevierd van de Stichting tot Behoud van het Nederlands Orgel. Om 11.00 uur begint deze Openingsmanifestatie in de Grote of Sint-Nicolaaskerk. Onder anderen zal burgemeester F.A. de Lange spreken over ‘Elburg uniek: museum- en orgelstad’ en zal Wim Magré het hoofdorgel bespelen.

Het officiële openingswoord wordt gesproken door mr. J. P.H. Donner, vice-president van de Raad van State, onder de titel: ‘Het orgel: instrument of monument?’.

’s Middags wordt het recent geopende nieuwe onderkomen van het Nationaal Historisch Orgelmuseum in het Arent thoe Boecophuis in het programma betrokken. Daarbij zullen kinderen een pijporgeltje kunnen bouwen (project ‘Orgelkids’) en zal organist Henk de Vries de daar recent geplaatste orgels in een gevarieerd programma demonstreren.

Meer activiteiten op Nationale Orgeldag:

www.nationaleorgeldag.nl

© 2013 www.orgelnieuws.nl

© 2013 fotografie Wim van der Ros