Oprichting Brabantse Orgelfederatie

Text Example

advertentieOp zaterdag 20 januari j.l. hebben vertegenwoordigers van een aantal Brabantse orgelkringen tijdens de oprichtingsvergadering in het Conservatorium van Tilburg groen licht gegeven voor de oprichting van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie. Op 12 februari j.l. is de verenigingsakte bij de notaris gepasseerd en is de Brabantse Orgelfederatie een feit.

De Brabantse Orgelfederatie heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de diverse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van diverse activiteiten op het gebied van het orgel.

Een aantal gebieden zal vanuit de Brabantse Orgelfederatie nadrukkelijk de aandacht krijgen. Zo zal de federatie een wegwijzer zijn bij het beheer van orgels. Dit is een belangrijke prioriteit, waarbij ook de Provincie heeft aangegeven dat er in het kader van monumentenzorg grote behoefte is aan een inventarisatie van de status van het orgelbezit in Noord-Brabant, met name gericht op de staat van het beheer en onderhoud. Bij deze functie wordt overigens niet alleen gedacht aan het beheer in technische en onderhoudsmatige zin, maar ook aan het gebruik van de orgels in de liturgie en bij concerten.

Met de inrichting van een informatie- en documentatiecentrum betreffende Noord-Brabantse orgels en orgelkringen is reeds een aanvang gemaakt.

Eveneens is van bijzonder belang de jaarlijkse uitgave en presentatie van de Noord-Brabantse Orgelagenda: alle concerten en excursies waarbij het orgel een rol speelt in één overzichtelijke agenda. Verder zal de federatie actief zijn als organisator van zowel studiedagen en masterclasses als van concoursen, beide bijvoorbeeld in de vorm van biënnales. Ook excursies naar bekende en minder bekende orgels in Noord-Brabant zullen georganiseerd gaan worden.

Bij dit alles zal het internet een belangrijke rol spelen, zoals reeds blijkt uit de site www.brabantorgel.nl die al enige tijd online is. Via deze site kan men zich ook opgeven voor de digitale nieuwsbrief van de Brabantse Orgelfederatie.

De provincie Noord-Brabant heeft een rijk orgelbezit dat zeer de moeite waard is om als cultureel erfgoed in stand te worden gehouden. Veel grote en kleine orgelkringen waar regelmatig concerten worden georganiseerd, rekenen op een grotere belangstelling dan de laatste jaren het geval was. In de loop der tijd is het orgel steeds onbekender geworden mede als gevolg van de ontkerkelijking. Veel mensen komen niet meer als vanzelfsprekend met dit prachtige instrument in aanraking. Om het tij te keren en de orgels en de orgelmuziek een nieuwe impuls te geven, heeft de Brabantse Orgelfederatie ambitieuze plannen. Zij start met steun van een grote groep leden en met de inzet van een actief bestuur, in de overtuiging dat het perspectief zoals geschilderd, overtuigend is om alle Brabantse orgelkringen in een actieve samenwerking te verenigen en de doelstellingen van de federatie te realiseren.

Zie voor verdere info

www.brabantorgel.nl

© 2007 www.orgelnieuws.nl