Orgel Cunerakerk Rhenen weer in gebruik

Text Example

advertentieOp zaterdag 24 april wordt het Van Vulpen-orgel in de Cunerakerk te Rhenen opnieuw in gebruik genomen na grote onderhoudswerkzaamheden die in de afgelopen maanden zijn uitgevoerd. Belangrijk onderdeel van het werk omvatte verbeteringen aan de klank, zonder daarbij het karakter geweld aan te willen doen. De bekende Letse organiste Iveta Apkalna laat het klinkend resultaat horen tijden het ingebruiknameconcert op de 24e april.

Historie

Het orgel van de Cunerakerk werd in 1957 gebouwd door de firma Van Vulpen uit Utrecht. Het vorige orgel (gemaakt door Leichel) ging in 1945 ten onder in het oorlogsgeweld. Na de wederopbouw van de kerk kwam dit drieklaviers neobarokke orgel tot stand onder advies van Lambert Erné. Zowel qua dispositie als uiterlijke vormgeving vertoont het Rhenense instrument veel overeenkomsten met het een jaar eerder (!) opgeleverde Marcussen-orgel in de Nicolaïkerk in Utrecht.

Omdat de financiële middelen bij de oplevering niet toereikend waren werd het complete Borstwerk en een aantal andere registers gereserveerd. Bij oplevering had het orgel 22 sprekende stemmen. Pas in 1980 konden de dertien gereserveerde registers worden geplaatst. Daarbij kreeg het Borstwerk overigens een minder neobarokke bezetting dan oorspronkelijk gepland.

In 1999 werd de Mixtuur van het pedaal vervangen door een Subbas 16′ en krijgt het Rugwerk een tremulant. Eenzelfde werktuig wordt in 2006 aan het Hoofdwerk toegevoegd.

Recente werkzaamheden

Begin 2010 wordt door de Orgelmaker Gebr. Van Vulpen B.V. uit Utrecht groot onderhoud uitgevoerd. Ir. Henk Kooiker treedt daarbij op als adviseur.

De werkzaamheden omvatten:

• het bijwerken van de klank van de registers en tongwerken van het hoofdwerk, rugwerk en pedaal in totaliteit, zonder het karakter van het instrument geweld aan te doen;

• verbetering van het grote hoofdwerkplenum, waarbij de bestaande plenumopbouw met de Quintadeen 16’ en de Mixtuur als niet overtuigend werd ervaren.

• aanpassen van de tongbuiging van vooral de Bazuin 16’, of het vervangen van een deel van de tongen, dit ter verbetering van de klank en de houdbaarheid van de stemming;

• de aanspraak van enkele registers verbeteren;

• diverse kleine technische herstelwerkzaamheden.

Ingebruikname en concertserie

Met de ingebruikname van het orgel door Iveta Apkalna op zaterdag 24 april gaat ook een nieuwe serie van zes orgelconcerten van start rondom het thema Bach en Zonen. De andere organisten in deze reeks zijn: Cor Ardesch, Arjen Leistra, Gerben Budding, Els Biesemans (Zwitserland) en Matthias Havinga met zijn partner Hester Groenleer (orgel en blokfluit). De concerten beginnen om 20.00 uur.

Meer informatie over de concerten (inclusief programma’s!) is te vinden op www.cunerakerk.nl waar ook meer te lezen is over kerk en orgel(s).

Dispositie

Hoofdwerk C-f3

Quintadeen 16

Prestant 8

Roerfluit 8

Octaaf 4

Spitsfluit 4

Spitsquint 3

Octaaf 2

Mixtuur VI-VIII

Cornet D V

Trompet 8

Rugwerk C-f3

Holpijp 8

Quintadeen 8

Prestant 4

Roerfluit 4

Octaaf 2

Woudfluit 2

Quint 1 1/2

Sesquialter II

Scherp IV

Dulciaan 16

Kromhoorn 8

Borstwerk C-f3

Holpijp 8

Fluit 4

Nasard 3

Nachthoorn 2

Flageolet 1

Vox Humana 8

Pedaal C-f1

Prestant 16

Subbas 16

Octaaf 8

Octaaf 4

Bazuin 16

Trompet 8

Trompet 4

Trompet 2

Werktuiglijke registers

Koppeling Hoofdwerk + Rugwerk

Koppeling Hoofdwerk + Borstwerk

Koppeling Pedaal + Hoofdwerk

Koppeling Pedaal + Rugwerk

Tremulant Hoofdwerk

Tremulant Rugwerk

Tremulant Bovenwerk

© 2010 www.orgelnieuws.nl

© 2010 fotografie www.orgelfotografie.nl