orgelagenda.nl

Text Example

advertentieDe bekende Orgelagenda is vernieuwd. Sinds de start in 1996 is het aantal aanmeldingen van concerten sterk gegroeid en wordt de agenda dagelijks door meer dan 130 bezoekers geraadpleegd.

Reden genoeg om de kalender van Nederland Orgelland een eigen website te geven: www.orgelagenda.nl.

In de agenda is plaats voor alle evenementen waarin het orgel een rol speelt. Dus ook voor gegevens over concoursen en cursussen. En voor concerten met solisten, koren en orkesten. Wie gerichte informatie wil opvragen kan selectiecriteria invullen, zoals datum, plaats of categorie.

De agenda biedt nu ook de mogelijkheid om aanvullende informatie toe te voegen, zoals programmagegevens of meewerkende solisten, of een e-mail adres en URL van een website.

Met ingang van het seizoen 2005 biedt de agenda ook concertmeldingen in het buitenland, met name in België en Duitsland. Niet alleen concerten door Nederlandse organisten, ook buitenlandse organisten weten de Orgelagenda inmiddels te vinden.

De Orgelagenda is gemodereerd, dit wil zeggen dat elke aanmelding wordt gecontroleerd op de juistheid van gegevens. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de aanmelder voor nadere informatie.

Persberichten over concerten wordt eveneens vermeld, terwijl het persbericht zelf op Nederland Orgelland wordt geplaatst.

Vermelding van concerten in de Orgelagenda is nog steeds gratis, zodat er geen reden is om uw concerten niet aan te melden. Op de website vindt u twee verschillende formulieren voor het aanmelden van concertgegevens, maar concerten kunnen ook in een gewone e-mail worden aangemeld, of als Word of Excel document.

Tot ziens bij www.orgelagenda.nl

© orgelnieuws.nl 2005