Orgeldag Noord-Nederland op zaterdag 11 mei

Het orgel in de kerk van Kantens | © foto Gérard van Betlehem

Op de tweede zaterdag in mei vindt traditiegetrouw de Orgeldag Noord-Nederland plaats. Die valt dit jaar op 11 mei. In meer dan honderd kerken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe kunnen die dag de – veelal historische – orgels worden bespeeld.

Text Example

advertentieDe Orgeldag Noord-Nederland begon in 1977 als Open Orgeldag in Leens. In de loop der jaren is het evenement uitgegroeid tot een orgeldag in de drie noordelijke provincies. Nog steeds vindt de organisatie plaats vanuit Leens. De Stichting Hinszorgel Leens maakt het met de orgeleigenaren mogelijk om op deze dag orgels te laten bespelen door geïnteresseerde orgelliefhebbers voor wie deze instrumenten om uiteenlopende redenen vaak moeilijk toegankelijk zijn.

Naast de meer dan honderd deelnemende kerken doen ook Mense Ruiter Orgelmakers in Ten Post (Rijksweg 167)  de deuren open voor het publiek. Evenals de afgelopen jaren is het in 2019 weer de bedoeling dat Groningens grootste en beroemdste orgel in de Martinikerk op de lijst te bespelen orgel staat.

Aanmelden
Voor wie zelf wil spelen is aanmelden noodzakelijk. Vanaf 1 april is op de website van Stichting Hinszorgel Leens te zien welke orgels in 2019 deelnemen aan de orgeldag. De kerken en de orgels zijn in de regel open tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Wie zijn of haar keuze heeft kunnen kan dat op maandag 8 april en dinsdag 9 april tussen 19.00 uur en 21.00 uur kenbaar maken via telefoonnummer (06) 57 61 52 09. De kosten bedragen € 20,00 per persoon, ongeacht het aantal te bespelen orgels. De speeltijd is een half uur per orgel.

Na 9 april is aanmelding per mail via info@hinszorgelleens.nl nog mogelijk tot uiterlijk 27 april. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Aanmeldingen per mail die vóór 10 april worden gedaan worden niet in behandeling genomen.

Slotconcert
De dag wordt om 17.00 uur in de Petruskerk te Leens afgesloten met een concert door Willem van Twillert. Deelnemers aan de orgeldag hebben op vertoon van deelnamebewijs gratis toegang tot dit concert.

Meer informatie
Hinsz-orgel Leens

 

© 2019 fotografie Gérard van Betlehem