Orgelkunst – juni 2005

Text Example

advertentieIn het juninummer van jaargang 2005 wordt de exploratietocht naar 19de-eeuwse Gentse orgels verdergezet: Patrick Roose schetst het orgelgebeuren uit de eerste helft van de 19de eeuw in de Arteveldestad waarbij de orgelmakers Van Peteghem en De Volder de belangrijkste epigonen zijn en Herman Streulens vertelt de lotgevallen van het Petrus Joannes De Volderorgel uit de St.-Michielskerk dat in het midden van de 20e eeuw zwaar werd verminkt en wacht op eerherstel.

Opnieuw wordt een jonge Belgische componist voor het voetlicht geplaatst. De Franse organiste Pascale Rouet had een gesprek met Benoît Mernier en analyseerde zijn ” cinq inventions”.

Orgelmaker Dominique Thomas uit Ster-Francorchamps realiseerde in de St.-Catharinakerk van Hoogstraten een nieuw koororgel. Een verslag hierover vindt u in dit nummer.

Orgelkunst start een reeks interviews waarbij sleutelinformanten hun visie toelichten over de Vlaamse orgelwereld. Joris Scheers, afdelingshoofd van de dienst Monumenten en Landschappen van de Vlaamse Regering, bijt de spits af en zet ons zijn toekomstig orgelbeleid uiteen.

Verder is er in de rubirke actualia uitgebreid aandacht voor de Vlaamse orgeldagen die in augustus opnieuw worden georganiseerd. De zomerorgelconcertenagenda en een inhoudsoverzicht van de internationale orgeltijdschriften completeren dit rijk gevuld juninummer.

Tevens wordt de recentste publicatie van Orgelkunst voorgesteld: “Out of darkness into light”. dit nieuw orgelwerk van toondichter André Laporte verwijst naar het middeleeuwse mystieke tractaat “Seven manieren van minnen” van de cisterciënzerin Beatrijs van Nazareth (1200-1268).

Meer informatie hierover vindt u op de website van orgelkunst: www.orgelkunst.be