Orgelkunst – maart 2005

Text Example

advertentieGent in de 19de eeuw of het verhaal van een midlifecrisis in orgelland

Orgeldeskundige Patrick Roose schetst in deze eerste aflevering van de jaarthematiek 2005 van het tijdschrift Orgelkunst hoe aan de hegemonie van de Gentse orgelmakers Van Peteghem onrechtstreeks een eind kwam door de bouw van het Cavaillé-Coll-orgel in de St.-Niklaaskerk in Gent, 1856. De bouw van nieuwe en “moderne” orgels liet op zich wachten tot in het laatste kwart van de 19de eeuw, wanneer er een aantal nieuwe kerken buiten de stadskern opgetrokken werden.De orgelwerken van Ton de Leeuw

Ton de Leeuw behoorde tot de belangrijkste componisten die Nederland in de na-oorlogse muziekgeschiedenis heeft gekend. De componist-musicoloog Leo Samama rekent hem in zijn boek ”Zeventig jaar Nederlandse muziek” tot de vijf Nederlandse topcomponisten. Tot zijn fascinerend en veelzijdig œuvre behoren ook drie orgelwerken en één orgelwerk met twaalf spelers. Daarover gaat dit artikel van de hand van Kees Weggelaar.

Het orgelconcerto van Robert Herberigs

In april e.k. wordt het orgelconcerto (1957) van Robert Herberigs voor de eerste maal uitgevoerd door Frank Heye, tevens auteur van dit artikel. Deze creatie vormde de aanleiding waarin de veelzijdigheid van componist Herberigs wordt aangetoond.

Het COLLAPSE-project: Europees onderzoek naar corrosie bij pijpwerk

Johan Carl Bergsten, verbonden aan de universiteit van Göteborg, belicht de onderzoeksmethode die door hem en zijn medewerkers wordt gehanteerd om de oorzaken te achterhalen van corrosie bij loden pijpwerk. In België werden twee Cavaillé-Coll-instrumenten (conservatorium Brussel en Jezuiëtenhuis te Leuven), beiden uit 1880, in het onderzoek betrokken.

Orgelbeleid in Frankrijk

Roland Galtier, erkend orgeldeskundige in Frankrijk, schetst de historiek van de restauratie- en nieuwbouwpolitiek in Frankrijk voor de orgels die nog steeds in volle ontwikkeling is.

Orgelbouwactualia

Nieuw instrument te Brussel (St.-Gilliskerk) van Patrick Collon en te Oostende (kapel van de Hazegraswijk) van André Thomas.

CD- en partituurbesprekingen & Uitgebreide concertenkalender

Informatie over landelijke en internationale orgelevenementen.

Inhoudsoverzicht van internationale orgeltijdschriften.

Meer info: Orgelkunst