Orgelkunst nummer 149

Begin volgende maand verschijnt het zomernummer van Orgelkunst.

Text Example

advertentie 

Deze zomereditie opent met een in memoriam Marc Van Driessen, ondervoorzitter en eindredacteur van Orgelkunst die op 3 april jongstleden op 52-jarige leeftijd is overleden.
Orgelkunst staat ook stil bij het overlijden van Jozef Sluys, o.m. ere-organist van de Sint-Michiel en Sint-Goedelekathedraal in Brussel en overleden op 15 maart.
Joris Verdin publiceert een tweede bijdrage over ‘tempo en metronoom in de Franse muziek van de 19de eeuw’ waarin de metronomisering van de Italiaanse termen, de gebruiksaanwijzingen en het nut van de metronoom aan de orde komen.


Luc Ponet schrijft een uitvoerig verslag over het nieuwe Thomas-orgel (2014) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Tongeren, dat een welkome aanvulling vormt bij het monumentale Le Picard-orgel dat in 2002 werd gerestaureerd.

 

Het nieuwe Thomas-orgel (2014) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Tongeren
Het nieuwe Thomas-orgel (2014) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Tongeren

Joost D’hondt en Wannes Vanderhoeven werpen een blik op de restauratie van het Pierre-Schyven-orgel uit 1890 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Sint-Niklaas (zie cover). Samen met een zestal collega’s hebben ze het instrument uitvoerig bespeeld en beluisterd en hun bevindingen op papier gezet.

 

De restauratieplannen van de orgels in de Sint-Salvotorkathedraal te Brugge krijgen groen licht van minister Geert Bourgeois, die hiervoor 1,6 miljoen Euro vrijmaakte. Orgelkunst brengt een korte historiek van het huidige Brugse kathedraalorgel.

 

Patrick Storme, onderzoeker bij de Universiteit Antwerpen, gaat nader in op de introductie van X-stralen fluorescentiemetingen in functie van onderzoek en orgelrestauraties. Daar waar voor analyses meestal monsters uit historisch pijpwerk werden geknipt, wordt nu nieuwe onderzoeksmethodes gehanteerd door de introductie van nieuwe gesofisticeerde toestellen.
X-stralen fluorescentie is een techniek die breed inzetbaar is in praktijksituaties.

 

Binnenkort gaat een nieuw digitaal documentatiecentrum over Belgische orgels online. In een eerste fase worden inspelingsprogramma’s van orgels ingescand en online geplaatst.
Denis Roosen licht ‘Bes en Mol’, een kindervoorstelling rond het orgel, toe.
Orgelkunst heeft in de rubriek ‘besprekingen’ o.m. aandacht voor nieuwe uitgaven als ‘Orgelschule zur historische Aufführungspraxis – Teil 3: Die Moderne’ van Jon Laukvik, de nieuwe orgelcompositie ‘Pange Lingua’ van Benoît Mernier en volgende cd-opnames ‘It takes two – Tangos for violin and organ’ met Nadja Nevolovitsch, viool en Peter Van de Velde, orgel; het Robustelly-orgel van Langdorp met Maaike Van Steenbergen, mezzosopraan en Peter Breugelmans, orgel, en ‘4 barokke orgelconcerti’ met het Euterpe Baroque Consort en Bart Rodyns, orgel.

 

Het juninummer besluit met orgelactualia, een uitgebreide zomerorgelagenda en een inhoudsoverzicht van internationale orgeltijdschriften.