Orgelkunst – nummer 2 – 2016

Het is nog even wachten op het zomernummer van Orgelkunst, het ?Vlaamse tijdschrift voor wie houdt van orgelcultuur?, maar als nummer 2016/2 dan eindelijk op 1 juni verschijnt, kunt u zich alvast hierop verheugen:

Text Example

advertentieMax Reger, 1873-1916 — 100 jaar actueel
De ene (orgel)liefhebber beleeft Max Regers muziek als een barre survivaltocht door een uitgestrekt woud vol manisch overladen modulaties. De andere bewonderaar bejubelt diens oeuvre als misschien de meest geniale muziek uit de laatromantische periode. Wat is waar? Daarover, en over meer, gaat dit gedenkartikel. Een bijdrage van Kees Weggelaar.

De orgelklas van het Conservatoire royal de musique / Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel tijdens het interbellum (1919-1940).
In de periode 1919-1940 waren niet minder dan 78 studenten, waaronder 11 dames, in de orgelklas van het Koninklijk Conservatorium te Brussel ingeschreven. Wie waren die studenten, door wie werden ze opgeleid, wat omvatte hun studie- en examenprogramma’s, welk was het repertoire van de 34 examinandi die aan de openbare orgelproeven hebben deelgenomen en door wie werden hun prestaties beoordeeld? Allemaal vragen waarop auteur Gilbert Huybens in dit artikel een antwoord tracht te bieden.

Het gerestaureerde Binvignat-orgel in de St.-Martinuskerk van Tielt-Winge
Op 12 september 2015 werd met een feestelijk concert het Binvignat-orgel in de St.-Martinuskerk van Tielt-Winge (Vlaams-Brabant) opnieuw in gebruik genomen, na een restauratie door de firma Pels-D’Hondt uit Herselt onder advies van Dick Zweers. Het verhaal van dit orgel start in Mechelen-Wittem in Nederlands Limburg. Bruno Bruyninckx brengt verslag uit van de historie en de restauratie van dit instrument.

Het juninummer bevat verder de vaste rubrieken als nieuwe uitgaven, de zomerorgelconcertenkalender, actualiteiten uit de landelijke en internationale orgelwereld en een inhoudsoverzicht van de internationale orgeltijdschriften.