Overdracht archief Willem Vogel aan Nederlands Muziek Instituut

Onlangs hebben de erven van Willem Vogel diens archief overgedragen aan het Nederlands Muziek Instituut (NMI). Aan die gebeurtenis wordt op zaterdag 22 april in de Haagse Kloosterkerk aandacht besteed.

Text Example

advertentieWillem Vogel (1920-2010) was een allround kerkmusicus die actief was als organist, cantor en componist. Vrijwel iedere kerkganger kent wel een lied waarvan de melodie door hem is gecomponeerd. Het overgedragen archief bevat vermoedelijk alle manuscripten van Vogels muziek en een grote hoeveelheid materiaal dat zijn rijke carrière illustreert. Met de overdracht van het archief komt het archief van een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse kerkmusici voor onderzoek ter beschikking.

Bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst in de Kloosterkerk spreken Sytze de Vries, die als dichter en als predikant van de Oude Kerk in Amsterdam veel met Vogel samenwerkte, en Christiaan Winter, die als cantor lange tijd in de Oude Kerk met hem samenwerkte en hem daar ook opvolgde.

Muzikale bijdragen
Muzikale bijdragen zijn er van het Wassenaars Kamerkoor o.l.v. Geerten van de Wetering, Elena van Slogteren (sopraan), Jelle Leistra (tenor) en Harmen Trimp (orgel). Trimp speelt onder andere een nog niet uitgegeven Triosonatine, een werk dat Vogel waarschijnlijk tijdens zijn studieperiode bij Albert de Klerk schreef.

De bijeenkomst begint om 16.00 uur en is gratis toegankelijk.